Bilforhandlere

Stor københavnsk skole mangler praktikpladser

Coronakrisen har sat spor hos de unge på erhvervsuddannelser. Særligt den årgang, som i foråret stod overfor at skulle finde en praktikplads, er hårdt ramt. Derfor er der nu god mulighed for virksomheder i københavnsområdet, hvis de vil finde en elev/lærling – og særlig god økonomisk støtte året ud.

På TEC i Hvidovre, som er en af landets største erhvervsskoler, går lige nu knapt 100 unge mennesker i skolepraktik, fordi de mangler en praktikplads som personvognsmekaniker. Lige op til sommerferien var tallet 117, så det går fremad, men der er brug for mere, og de manglende praktikpladser er en direkte konsekvens af, at virksomhederne har været tilbageholdende med at ansætte elever.

”Vi har omtrent 25 procent flere elever i skolepraktik end normalt, og det er enormt ærgerligt. Grundet den alvorlige situation har vi haft et stramt fokus på at skabe praktikpladser, hvilket jo også ses i tallene nu. Det er positivt at det går den rigtige vej, men der skal fortsat sættes fokus på praktikpladssituationen. Det ser man også afspejlet i trepartsaftalerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lige nu,” siger Per Nørregaard, uddannelseschef på TEC.

Han opfordrer til, at virksomhederne skynder sig at benytte de muligheder, der er for økonomisk tilskud i resten af 2020, selv om der ganske vist ikke er så meget tilbage af året. Her gælder det blandt andet, at en elev/lærling, som er ansat på ordinær aftale, dækkes af 90 procent løntilskud for resten af 2020.

Per Nørregaard bakkes op af AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, som sagtens kan forstå, at virksomheder har været tilbageholdende, men alligevel hæfter sig ved vigtigheden af at sikre nye elever og tilgang til branchen.

”Vi har været i en usikker tid og nogle føler sig måske stadig usikre. Muligvis har de også på den baggrund afskediget en eller flere medarbejdere og føler så ikke, at det er moralsk rigtigt at ansætte en elev/lærling. Hvor sympatisk den tankegang end er, så er den faktisk unødvendig. Man kan sagtens ansætte elever, selv om man måske har oplevet eller overvejet nedskæringer. Vi ved, at fagforbundene bakker op om rekruttering af elever også i den situation,” siger hun.

I lighed med mange andre brancher, står autobranchen overfor mangel på faglært arbejdskraft om få år. Allerede nu var ledigheden før coronanedlukningen i marts, uhørt lav – mange steder i landet helt nede omkring 1,5 procent. Og med de store årgange, som er på vej til at træde ud af arbejdsmarkedet og erstattes af mindre årgange, som kommer ind på arbejdsmarkedet, tegner sig et billede af mangel på arbejdskraft.

”Derfor opfordrer vi også til, at man tænker så langsigtet, som man kan. Der er brug for eleverne i vores branche her og nu, for vi har brug for dem, når de er uddannet om fire år,” siger Gitte Seeberg og fortsætter.

Manglen på faglært arbejdskraft har politikernes bevågenhed nu. I hele den pakke indgår både behovet for rekruttering af elever til uddannelserne og for praktikpladser til eleverne. Derfor er der fokus på det, og forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen er i gang.

”Vi håber, at forhandlingerne ender med bedre vilkår for at tage elever. Det kan være bedre økonomi i aftalerne, mindre administration eller måske begge dele. Vi fortæller jævnligt, hvor vi mener, der kan sættes ind, fortsætter Gitte Seeberg.

Vil du høre mere om muligheden for at ansætte en lærling med økonomisk tilskud, kontakt Maj Bilstrup, TEC, telefon 2545 3340 eller mail mbi@tec.dk. Du kan også kontakte Carsten Ritter, kommunikations- og udviklingskonsulent i AutoBranchen Danmark, 3123 5724.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper