Bilforhandlere

Nyt forslag til købelov fra regeringen

En ny købelov vil få stor betydning for køb og salg af biler, da formodningsperioden forlænges ved reklamationssager. Regeringen har heldigvis afvist en længere reklamationsperiode.

Den 28. april fremlagde regeringen sit forslag til en ny købelov i Folketinget. Behovet for en ny købelov skyldes, at EU har vedtaget to direktiver, der skal opdatere købelovene i alle EU-lande til den digitale tidsalder.

Forinden regeringen præsenterede sit forslag, havde Justitsministeriet nedsat et udvalg af bestående af organisationer, der skulle komme med forslag til den nye købelov. Her afgav AutoBranchen Danmark et høringssvar, hvor vi bl.a. foreslog at lempe kravene til undersøgelsesgebyrer, mulighed for at give forholdsmæssigt afslag og ikke mindst at fastholde reklamationsretten på to år.

Reklamationsretten har været et af de centrale punkter i den kommende købelov, fordi Forbrugerrådet Tænk, FDM, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. ønskede at hæve den fra to til seks år. Adm. direktør hos AutoBranchen Danmark Gitte Seeberg uddyber her:

”En reklamationsret på seks år ville ikke være passende i autobranchen. Særligt ved køb og salg af brugte biler ville der opstå alt for mange sager i ankenævnet, som ville kræve store ressourcer for mange forhandlere. Derfor har vi fra starten bekæmpet forslaget. Vi vurderer heller ikke, at en længere reklamationsret vil føre til mere holdbare produkter, som organisationerne ellers hævder. Hvis man ønsker mere holdbare biler, må man stille krav til bilproducenterne om en længere garanti.”

Positivt forslag fra regeringen

Regeringen har heldigvis valgt at følge flere af AutoBranchen Danmarks kommentarer i høringssvaret:

  • Reklamationsfristen forbliver på to år.
  • Flere organisationer havde foreslået helt at afskaffe muligheden for at opkræve et undersøgelsesgebyr fra kunden. Det har regeringen ikke valgt følge til AutoBranchen Danmarks tilfredshed.
  • AutoBranchen Danmark har i sit høringssvar adresseret en uhensigtsmæssighed i nuværende regler, der betyder, at en sælger kun har ret til selv at kræve ophævelse af en handel, hvis det vil koste sælger uforholdsmæssigt meget set i forhold til varens pris at afhjælpe manglen. Her har loven ikke tidligere taget højde for sælgerens samlede omkostninger til tidligere reklamationer på varen.

Til gengæld er regeringen ikke kommet os i møde ift. softwareopdateringer, der er sælgers ansvar. Ifølge Justitsministeriet giver EU-direktiverne ikke mulighed for at pålægge bilproducenterne det ansvar. Det ser dog ud til, at det under bestemte forudsætninger kan blive mulighed for at aftale konkrete forbehold vedr.  ansvaret for softwareopdateringer. AutoBranchen Danmark forsøger at sikre bredest mulig adgang til at foretage opdateringerne.

Længere formodningsperiode kan ikke ændres

Den største tidsel i den kommende købelov lægger dog fast. EU-direktiverne pålægger alle medlemslande at øge formodningsperioden fra 6 til 12 måneder. Det betyder, at bilforhandleren vil have bevisbyrden i reklamationssager i de første 12 måneder.

”EU-direktivet er desværre lavet på en måde, hvor Folketinget ikke kan vælge at beholde formodningsperioden på seks måneder. AutoBranchen Danmark er uenig i den forlængede reklamationsperiode, men der er ingen mulighed for at stoppe det. Derfor fokuserer vi vores politiske arbejde på de andre punkter, hvor det ser lovende ud”, siger Gitte Seeberg.

Folketinget skal nu tage stilling til regeringens forslag, derfor kan der komme ændringer til forslaget. Den nye købelov vil træde i kraft den 1. januar 2022.

AutoBranchen Danmark arbejder på at tilbyde kurser og eller webinarer om den nye købelov, når vi kender de endelige regler.

Kontakt

Juridisk hotline