Elbiler

Nyt nordsjællandsk samarbejde med fokus på kvinder i branchen

Erhvervsskolen U/NORD, der har erhvervssuddannelser i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Lyngby, træder ind i samarbejdet med AutoBranchen Danmark om fokus på kvinder i uddannelsen.

Det sker blandt andet fordi, at Danmark står til at mangle i omegnen af 60.000 faglærte om bare fem til seks år. Og mange fag mangler kvinder. Det gælder også autobranchen.

U/NORD er en af Sjælland store erhvervsskoler, og den møder kvinder på autouddannelserne. Skolen vil undersøge de unge pigers trivsel såvel på skolen som i virksomheden. Det sker blandt andet i kraft af en årlig trivselsmåling. Formålet er, at sikre autouddannelserne også er attraktive for kvinderne.

”Politikerne har fået øjnene op for, at Danmark kommer til at mangle faglærte, og vi ved, at virksomhederne allerede må kæmpe hårdt for at få elever. Virksomhederne vil gerne have kvinder i ellers traditionelle mandefag, så både skolen og branchen skal se dem og høre dem og tage dem alvorligt.  Vi ser det som naturligt at sætte ind overfor de unge kvinder,” siger Tina Steinbrenner, uddannelsesdirektør for teknisk EUD på U/NORD.

Trivselsmålingen er udarbejdet af AutoBranchen Danmark i samarbejde med konsulenthuset Living Institute. Den bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark og skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinderne.

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har hæftet sig ved, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Virksomhederne i autobranchen har brug for at ruste sig til den udvikling, som er i gang i øjeblikket. Kampen om de gode medarbejdere øges, og udviklingen går i retning af mindre olie og mere teknik. For virksomhederne er det vigtigt også at se i retning af kvinderne, for ellers bliver manglen på medarbejdere endnu større. Og kvinderne kan godt,” siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Et værksted i dag ser jo helt anderledes ud, end det gjorde for 20 år siden. Vi skal vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen, og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er godt og skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden,” siger hun og slår fast, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for at få en bedre kønsfordeling.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed:

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet?  Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk, der tænker forskelligt, kan lave bedre resultater sammen, end folk, der tænker ens,” fortæller Jens Rotbøll.

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at i 2025 skal 30 procent af en ungdomsårgang søge ind på en ungdomsuddannelse. Nu er tallet lige omkring 20 procent.