Elbiler

Nyt samarbejde indgået med Svendborg Erhvervsskole om fokus på kvinder

AutoBranchen Danmark har indgået samarbejde med Svendborg Erhvervsskole om fokus på kvinder på autouddannelserne. Samarbejdet kommer i forlængelse af tilsvarende samarbejde med andre af erhvervsskoler over hele landet, og er det første på Fyn.

Samarbejdet med skolerne kommer som følge af, at Danmark står til at mangle i omegnen af 60.000 faglærte om bare få år. Autobranchen er en af de brancher, som bliver ramt, og samtidig er det en branche med plads til flere kvinder, fordi branchen er i udvikling.

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er en erhvervsskole, der favner bredt. Skolen møder også kvinder på autouddannelserne, og man vil undersøge de unge pigers trivsel såvel på skolen som i virksomheden. Det sker blandt andet i kraft af en årlig trivselsmåling. Formålet er at sikre, at autouddannelserne også er attraktive for kvinderne.

”Også i vores område må virksomhederne kæmpe for at få elever. Vi ved, at virksomhederne gerne vil have kvinder i ellers traditionelle mandefag, så både skolen og branchen skal se dem og høre dem og tage dem alvorligt.  Vi ser det som naturligt at sætte ind overfor de unge kvinder”, siger Rikke Søgren Raisa, uddannelseschef for EUD Tech, Food og Business på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

Trivselsmålingen er udarbejdet af AutoBranchen Danmark i samarbejde med konsulenthuset Living Institute. Den bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark og skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinderne.

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har hæftet sig ved, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Virksomhederne i autobranchen har brug for at ruste sig til den udvikling, som er i gang i øjeblikket. Kampen om de gode medarbejdere øges, og udviklingen går i retning af mindre olie og mere teknik. For virksomhederne er det vigtigt også at se i retning af kvinderne. Og kvinderne kan godt”, siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Et værksted ser i dag helt anderledes ud, end det gjorde for 20 år siden. Vi skal vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen, og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er godt, og hvad der er skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden”, siger hun og slår fast, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for en bedre kønsfordeling.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed.

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet?  Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk der tænker forskelligt kan lave bedre resultater sammen, end folk der tænker ens”, fortæller Jens Rotbøll.

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at i 2025 skal 30 procent af en ungdomsårgang søge ind på en ungdomsuddannelse. Nu er tallet lige omkring 20 procent.