Jura

Nyt styresignal om tilbagebetaling af renter ved for sen betaling

Et udkast til styresignal om genoptagelse og tilbagebetaling af renter ved for sen betaling af afgifter lægger op til ændringer tre år tilbage i tiden. 

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, der varsler en praksisændring for forrentning ved for sen betaling af løbende afgifter og førstegangsopkrævninger, da styrelsen i en årrække har forrentet for mange dage ift., hvad styrelsen har været berettiget til. Berørte virksomheder og privatpersoner vil kunne rette krav 3 år tilbage.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Daarbak Reislev forklarer om styresignalet.  

”Styresignalet beskriver en præcisering af reglerne for opkrævning af renter i forbindelse med for sen betaling af den løbende opkrævning af afgifter ift. brændstofs- og vægtafgifter, samt ved for sen betaling af en førstegangsopkrævning, enten ved førstegangsregistrering eller omregistrering af et køretøj. Ændringen bunder i, at Skattestyrelsen har administreret reglerne forkert, og opkrævet renter fra et for tidligt tidspunkt, end hvad de har været berettiget til,” siger Ida Daarbak Reislev og fortsætter: 

”De berørte virksomheder og privatpersoner får med styresignalet mulighed for at gå tre år tilbage i tid, og søge om genoptagelse/tilbagebetaling i de sager, hvor Skattestyrelsen har opkrævet for høje renter i de konkrete situationer.” 

Her gennemgås et regneeksempel på en sag, hvor der er opkrævet for højerenter fra Skattestyrelsen 

Beløbsstørrelse på fejl i rentetilskrivning for førstegangsopkrævninger 

Krav17 dage     
Krav på 500 kr. 1,96 kr.   
Krav på 1.400 kr. 5,48 kr.   
Krav på 3.000 kr. 11,74 kr.   
       
       

Som det kan ses af regneeksemplet, drejer det sig ikke store beløb. Derfor har Skattestyrelsen også anmodet om at fravige det normale udgangspunkt i genoptagelsessager, hvor myndigheden har pligt til af egen drift at genoptage sager, hvor de har haft en forkert praksis, og de berørte skal derfor selv henvende sig til Skattestyrelsen. 

Proceduren for genoptagelse er beskrevet nærmere i styresignalet. Når høringsprocessen er afsluttet og styresignalet er offentliggjort, har man 6 måneder til at søge om genoptagelse. 

Udkastet til styresignal kan læses her. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat

Hadeel Barakji

Jurist

Frederik Jakobsen

Erhvervsjurist