Elbiler

Nyt udspil skal sikre kortere ventetid

Skatteministeren har præsenteret et udspil, der skal nedbringe ventetiden på klagesager i skattesystemet. I dag tager det i gennemsnit 23 måneder at få en klage igennem systemet, og det skal bringes ned på 12 måneder for blandt andet borgernære sager og visse motorsager, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

Det skal ske gennem flere ressourcer, et mere effektivt klageforløb samt nye værktøjer.

”I dag kan borgere og virksomheder risikere at have deres klagesag hængende i systemet i meget lang tid, fordi den gamle sagspukkel skaber lange ventetider. Det svækker retssikkerheden, og det kan være en stor belastning for den enkelte at gå i uvished så længe. Derfor vil vi give sagsbehandlingen af de helt borgernære sager højere prioritering, så de ikke skal lide under den store bunke af gamle sager. Det skal være med til, at vi hurtigere får afgjort flere nye sager”, siger skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

Der afsættes i udspillet yderligere 230 millioner kroner over fire år til klagesystemet i skatteforvaltningen, der skal bruges til at ansætte 30 nye medarbejdere. Derudover vil regeringen fjerne en række særregler og ensrette reglerne på tværs af myndigheder.

Udspillet skal nu forhandles blandt Folketingets partier.