“Opret forbindelse” er en funktion, som bliver brugt hyppigt på det sociale netværk LinkedIn. Men må man egentlig aktivt ansøge eksempelvis en anden bilsælger, efter at man har mødt personen på et fyraftensmøde? Umiddelbart er svaret faktisk nej. Det viser en såkaldt forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden, som konsulenthuset Lorentzen og Farsinsen forleden modtog. Heri er Forbrugerombudsmanden blevet spurgt til, hvordan indehaver David Jon Lorentzen egentlig skal forholde sig til det at sende invitationer ud på LinkedIn.

Forbrugerombudsmanden refererer i forhåndsbeskeden til paragraf 10 i markedsføringsloven og vurderer to afgørende ting:

  1. En invitation på LinkedIn er omfattet af reglerne for elektronisk post jf. markedsføringsloven.
  2. Hvis en invitation, som i David Jon Lorentzens tilfælde, sendes med henblik på markedsføring, er det et brud på spamforbuddet i selvsamme lov.

Som en vigtig bemærkning gælder, at spamforbuddet dækker alle former for markedsføring og såkaldt image-markedsføring. Forhåndsbeskeden fra Forbrugerombudsmanden viser, at man skal være meget forsigtig på sociale medier, når man sender invitationer afsted. Tidligere har også invitationer fra Facebook-sider fået en hård medfart af Forbrugerombudsmanden. Det siger noget om alvoren, mener Eylem Ünüvar, der er juridisk chef og advokat hos AutoBranchen Danmark.

“Forbrugerombudsmanden er ikke helt entydig her. I forhåndsbeskeden står der blandt andet, at man ikke vil afvise, at en invitation på LinkedIn er omfattet af spamforbuddet. Men er man som medlem det mindste i tvivl, bør man afholde sig fra at sende invitationer. Især hvis de bærer blot en smule præg af markedsføring”, siger Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark.

Sociale klasser

Tidligere sager har som beskrevet omhandlet Facebook, hvor afgørelsen er en smule mere klar. På Facebook er en virksomheds ansigt udadtil en Facebook-side. Her er koblingen til markedsføringsloven forholdvis klar, fordi det er en virksomhed, som tager afsæt i Facebooks platform. David Jon Lorentzen fra firmaet Lorentzen og Farsinsen har en blog, som han bruger til at afdække en lang række områder, herunder sociale medier. Her skriver han:

“På LinkedIn er det noget mere mudret. Godt nok findes der sider fra virksomheder på LinkedIn, men reelt er det de ansatte, som er virksomhedens ansigt udadtil. Det er LinkedIn-profiler, ikke LinkedIn-sider, som repræsenterer virksomheder på LinkedIn”, skriver David Jon Lorentzen.

Tilbage hos Eylem Ünüvar lyder det:

“Forbrugerombudsmanden skriver videre i sit svar, at organet nu vil bruge henvendelsen fra David Jon  Lorentzen i sit videre arbejde med fortolkningen af spamforbuddets anvendelsesområde i samarbejde med andre myndigheder i EU. Ergo er der en bevægelse i gang på det her juridiske områder, og det skal man være meget opmærksom på”, fortæller Eylem Ünüvar.

Links til videre læsning

David Jon Lorentzen linker åbent til Forbrugerombudsmandens svar. Hvis du er interesseret i at læse svaret i sin helhed, findes det på linket her.

Hele markedsføringsloven finder du her.