Bilforhandlere

Ombudsmanden kritiserer Motorstyrelsen mange fejlvurderinger af importbiler

I alt for mange tilfælde ændres værdien af et importeret køretøj, som foretages af Motorstyrelsen, når sagen ender for Motorankenævnet, der er den første klageinstans i sager om uoverensstemmelser i værdifastsættelsen. Det får nu Ombudsmanden til at rette kritik mod Motorstyrelsen i Aalborg.

Det sker på baggrund af en undersøgelse, som Ombudsmanden har lavet med afsæt i 30 sager, hvor borgere har klaget over Motorstyrelsens værdifastsættelse af deres importerede køretøj. I 22 af sagerne blev køretøjets værdi ændret efterfølgende i klagenævnene, og i fem tilfælde blev værdien korrigeret med mere end 50 procent.

“Det er ingen hemmelighed, at værdifastsættelse af værdien af importerede biler løbende skaber uenighed mellem branchen og Motorstyrelsen. Ifølge Ombudsmanden er der brug for at styrke retssikkerheden, og det er vi enig i. Alt for mange værdifastsættelser må omstødes af ankenævnene, og det svækker troværdigheden til styrelsen”, forklarer Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Hos Ombudsmanden lyder det:

”Borgerne bør kunne regne med, at myndighedernes vurdering er korrekt allerede i første instans – og det gælder også for borgerne i de mange sager, der ikke bliver påklaget. Det er derfor vigtigt at forsøge at identificere mulige årsager til, at vurderingerne så ofte bliver omgjort, når der klages”, siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden mener blandt andet, at Motorstyrelsen og klageinstansen bruger forskellige kriterier, når de finder de salgsannoncer for sammenlignelige køretøjer, der anvendes i forbindelse med værdifastsættelsen.

Partshøringer mangler

Ombudsmanden retter ikke kun kritik mod Motorstyrelsen i forhold til værdifastsættelserne. Også manglende partshøringer er angiveligt et problem for Motorstyrelsen – især når det handler om værdifastsættelse.

“Partshøringer er jo også en naturlig del af det vedvarende arbejde for gennemsigtig i vores myndigheder og deres arbejde, og det er virksomhedens/borgerens mulighed for at blive hørt i en sag inden, der træffes en afgørelse”, siger jurist Nynne Daarbak Reislev fra AutoBranchen Danmark.

På baggrund af ombudsmandens undersøgelse har Skatteministeriet oplyst, at der vil blive fremsat et lovforslag i den kommende folketingssamling om indførelse af en særlig procedure for partshøring i Motorstyrelsen. Ombudsmanden beder nu Motorstyrelsen om at redegøre for, hvilke initiativer, den vil tage, indtil en eventuelt ny lovgivning måtte være vedtaget og trådt i kraft.

Kontakt

Juridisk hotline