ABAF rådgiver jer i ansættelsesfasen, under ansættelsesforholdet, og når ansættelsen ophører, men det er den enkelte medlemsvirksomhed, der skal sørge for at have papirarbejdet i orden – både så medarbejderne ved, hvad der gælder for ansættelsesforholdet, men også så virksomheden kan bestå en kontrol fra Datatilsynet.

Datatilsynet har fokus på den samlede pakke af persondatabehandlinger i virksomheden, og heri indgår naturligvis også virksomhedens behandling af medarbejderdata. Hvis I derfor ikke allerede har opdateret jeres personalepolitik/personalehåndbog med oplysning om, hvilke medarbejderdata I behandler og hvordan, så er det på høje tid at gøre det.

Det er ligeledes nødvendigt, at I sørger for at have de rette samtykker liggerne eksempelvis til brug af medarbejderbilleder på jeres hjemmeside. I kan finde en samling af relevante persondatadokumenter på hjemmesiden, hvori I kan lade jer inspirere. Husk, at det er det enkelte medlems ansvar at få tilrettet dokumenterne til netop jeres persondatahåndtering. I kan ligeledes få tilsendt en fuld personalepolitik/håndbog fra ABAF på mail, der også indeholder et afsnit om persondatahåndtering i medarbejder sammenhænge. Skriv til os på abaf@abaf.dk. Se også mere her.