Jura

Overgangsordningen for nye individuelle motorkøretøjer forlænges igen

Efter en høringsproces før sommerferien er ordningen blevet forlænget til 31. december 2026. AutoBranchen Danmark roser beslutningen.

Implementeringen af den nye godkendelsesordning fra EU er blevet udskudt flere gange, og skulle oprindeligt have været implementeret inden 1. september 2020. Den udskudte implementering skyldes hensynet til erhvervslivet og en ordentlig implementeringsproces, da den nye typegodskendelsesordning er markant anderledes end den eksisterende. 

Formålet er at erstatte den nuværende nationale lovgivning om typegodkendelse. Alle motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil skal som hovedregel være typegodkendt eller godkendt ved syn, før de må tages i brug på de danske veje. 

AutoBranchen Danmark har kontaktet Færdselsstyrelsen, der har ansvaret for implementeringsprocessen, og bedt dem besvare en række spørgsmål om processen, hvor vi har spurgt nærmere ind til årsagen til endnu en forlængelse.  

Færdselsstyrelsen har oplyst AutoBranchen Danmark, at årsagen til endnu en forlængelse af overgangsordningen er, at der ikke har været tilfredshed hverken fra branchen eller fra politisk side med de modeller for en typegodkendelsesordning, der har været i støbeskeen indtil nu. Det er meget vigtigt for begge disse parter, at den nye ordning ikke bliver al for byrdefuld og administrativ tung for branchen, og det er af den årsag, at man nu vælger at bortkaste tidligere foreslåede ordninger, for til efteråret at nedsætte en ny projektgruppe, der med involvering fra branchen skal gentænke en ordning, der både overholder EU-forordningen, men også tilgodeser branchens behov i høj grad. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Daarbak Reislev, udtaler: 

”Vi er glade for at se, at der fra politisk side er så stort fokus på, at det ikke skal blive for tungt og bøvlet for branchen at benytte ordningen, og at overgangen til en ny ordning gøres så smidig som mulig. Det er positivt, at der er blevet tænkt grundigt over, hvordan ordningen skal se ud fremfor en forhastet og ugennemtænkt implementering, som vi har set det ved afgiftsomlægningerne til efterfølgende stor gene for autobranchen – og styrelserne selv for den sags skyld.”  

Du kan læse mere om den nye typegodkendelsesordning her. 

Juridisk hotline