AutoBranchens ArbejdsgiverForening udbyder i efteråret igen kurser i personalejura. Kurset er gratis for medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening. For ikke-medlemmer koster det et deltagergebyr på 995,00 kr. excl. moms.

Kurset henvender sig til alle ejere/direktører/chefer og administrative medarbejdere, der ønsker at få større indsigt i de personaleadministrative processer. Med udgangspunkt i områdets overenskomster gennemgår kurset den arbejds- og ansættelsesret som virksomhederne typisk kommer i berøring med i dagligdagen. Der vil blive lagt særligt vægt på reglerne i forbindelse med medarbejderes sygdom, barsel og ferie. Derudover vil rammerne for ændringer i ansættelsesforholdet blive belyst, ligesom kurset vil behandle de problematikker der kan opstå omkring advarsler, når det er nødvendigt at afskedige, eller ligefrem bortvise en medarbejder.

Der er ingen begrænsning på hvor mange I som virksomhed må sende af sted på kurset, så meld alle til, der har med HR-juraen og det personaleadministrative område at gøre. Lokationen for kurserne offentliggøres på et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding

Jylland/Trekantområdet: Tirsdag d. 6. november 2018 fra 8.30-13.00. For tilmelding tryk her.

Storkøbenhavn: Torsdag d. 8. november 2018 fra 8.30-13.00. For tilmelding tryk her.