Bilforhandlere

Bilforhandlere: Hvis pluginhybrider mister afgiftsrabat, går salget til benzin- og dieselbiler fremfor elbiler

En rundspørge blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer viser, at afgiftsrabatten på pluginhybriderne ifølge forhandlerne er afgørende for salget – og at øgede afgifter på pluginhybrider vil betyde et øget salg af benzin- og dieselbiler fremfor grønne elbiler  

På Christiansborg lægges der i øjeblikket pres på regeringen for at genforhandle den aftale, der delvist afgiftsfritager pluginhybrider.   

Men ifølge AutoBranchens Danmarks medlemmer vil et stop for afgiftsrabatten på pluginhybrider ikke føre til flere grønne biler. Tværtimod.  

Hele 84 procent af de forhandlere, der har deltaget i undersøgelsen, forudser, at kunderne vil vælge benzin- eller dieselbiler og ikke rene elbiler, hvis afgiftsrabatten på pluginhybrider forsvinder, sådan som flere partier på Christiansborg ønsker.   

Kun et mindretal på 15 procent tror, at øgede afgifter på pluginhybriderne i stedet vil betyde, at kunderne køber flere rene elbiler.   

“Jeg forstår godt ønsket om at gøre bilparken grønnere. Men ved at fjerne afgiftsrabatten på pluginhybrider risikerer vi at skubbe kunderne tilbage til benzin- og dieselbiler i stedet for grønne elbiler. I stedet burde man politisk fokusere på at få pluginhybriderne til at køre grønnere,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark med henvisning til, at pluginhybrider ifølge Dansk E-Mobilitet skal køre 50 procent på el for at være mere klimavenlige end effektive dieselbiler. 

Og derfor skal man politisk blandt andet fokusere på at sikre flere ladestandere og at øge incitamentet til at lade pluginhybriderne op. 

Pluginhybrider er en investering i elbiler

To ud af tre forhandlere peger i undersøgelsen dertil på, at det at eje en pluginhybrid gør kunderne mere tilbøjelige til at købe en elbil næste gang. Og det er vigtigt, mener Seeberg.  

“På den måde kan man se pluginhybriderne som en investering i at få borgerne til at vænne sig til biler, der kører helt eller delvist på vedvarende energi. Det er der brug for, for springet fra en benzin- eller dieselbil til en ren elbil er for mange stort, særligt når der er så stor mangel på ladestandere, som tilfældet er lige nu eller hvis man bor langt fra de store byer og har et stort kørselsbehov,” siger Gitte Seeberg.   

90 procent af AutoBranchen Danmarks forhandlere svarer i undersøgelsen, at de ikke tror, der vil blive solgt pluginhybrider, hvis afgiftsrabatten ikke var der.   

Afgiftsrabatten på pluginhybrider bliver løbende udfaset og afgiften steg ved årsskiftet.   

“Vi har i bilsalgstallene for januar set, at den udvikling politikerne ønsker – nemlig at elbilerne overhaler pluginhybriderne – allerede er i gang. Det var det, der skete i januar, hvor pluginhybriderne mister markedsandele og elbilerne tordner frem. Derfor er min appel til politikerne at holde fast i den aftale, de allerede har lavet og lade den virke, inden man igen ændrer på afgifterne og risikerer at sætte omstillingen af bilparken helt i stå,” siger Gitte Seeberg.   

Fra 2026 anerkender EU ikke længere pluginhybrider som grønne biler. Afgiftsfritagelsen af pluginhybrider vil efter den nuværende plan blive hævet årligt frem mod 2025, hvor politikerne planmæssigt skal evaluere aftalen. Her vil timingen være rigtig til at se på afgifterne på pluginhybriderne. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation