Elbiler

PrivacyKompasset er blevet opdateret

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen har opdateret PrivacyKompasset, der hjælper virksomheder med at efterleve de nye regler i databeskyttelsesforordningen. Der findes blandt andet en online test med 23 spørgsmål, hvor der til slut gives et overblik over, hvad virksomheden skal gøre for at overholde lovkravene.

PrivacyKompasset kan både bruges til at få en status på, hvordan det går med håndteringen af personoplysninger i virksomheden og også som en hjælp til, hvad virksomheden nu skal gøre for efterleve lovkrav og de kommende databeskyttelsesregler, der træder i kraft den 25. maj.

Find det nye PrivacyKompas her.

AutoBranchen Danmark hjælper vores medlemmer med at blive klar til de nye databeskyttelsesregler, blandt andet med et årshjul og formularer til privatlivspolitik og samtykke. Læs mere om, hvordan man kommer i gang med arbejdet her.