Elbiler

Refusion af faste udgifter: Flere detaljer offentliggjort

Erhvervsministeriet har udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger detaljerne for virksomheder, der ønsker at søge refusion for faste udgifter under Covid-19-krisen.

Siden Folketingets beslutning om at tilbyde de hårdeste ramte virksomheder refusion af deres faste udgifter, har dansk erhvervsliv ventet spændt på detaljerne. AutoBranchen Danmark har arbejdet og gør det stadig for at sikre, at autobranchen kan bruge ordningen bedst muligt.

Ordningen giver virksomheder mulighed for at få refusion for faste og dokumenterbare udgifter i perioden 9. marts-8. juni 2020. Det er en forudsætning for at bruge ordningen, at virksomheden (per CVR-nummer) har et omsætningstab på mindst 40 procent. Refusionen vil være baseret på følgende model:

  • 80 procent af faste udgifter ved omsætningsnedgang på 80 procent til og med 100 procent
  • 50 procent af faste udgifter ved omsætningsnedgang på 60 procent op til 80 procent
  • 25 procent af faste udgifter ved omsætningsnedgang på 40 procent op til 60 procent

Problematisk referenceperiode

Omsætningstabet opgøres i forhold til perioden 1. april 2019-30. juni 2019. Det giver dele af autobranchen problemer ved ansøgning, fordi der på dele af bilmarkedet kan være en leveringstid på flere måneder, hvilket giver et misvisende bilede af omsætningstabet i branchen. Tilsvarende har virksomheder med store ændringer i forretningen siden 30. juni 2019 det problem, at der ikke tages højde for de ændringer i opgørelse af omsætningstabet. AutoBranchen Danmark arbejder på at løse begge problemer.

Der er mulighed for at ansøge om en alternativ referenceperiode under ”særlige omstændigheder”, men det er endnu ikke afklaret, om de to førnævnte problematikker kan kategoriseres som en særlig omstændighed. AutoBranchen Danmark har henvendt sig til Erhvervsstyrelsen, som vil forsøge at præcisere reglerne. Det er naturligvis en sag vi også forfølger politisk.

For nystartede virksomheder (og CVR-numre), der ikke har haft omsætning i den pågældende periode, vil referenceperioden være 1. december 2019-29. februar 2020. For de allernyeste virksomheder, der ikke var stiftet 1. december, vil referenceperioden være fra stiftelsestidspunktet til den 9. marts.

Øvrige betingelser og vilkår

  • Lønudgifter tæller ikke med som faste udgifter.
  • Der ydes ikke refusion for faste udgifter, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.
  • Det er en forudsætning, at de faste udgifter udgør mindst 25.000 kr. i perioden.
  • Den maksimale refusion er på 60 mio. kr. per CVR-nummer.
  • Ansøgning skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni og skal dække hele perioden.
  • Ansøgning skal være revisorpåtegnet, og Erhvervsstyrelsen vil efterfølge kontrollere om omsætningstabet er blevet realiseret.
  • Der ydes kompensation for revisorpåtegning på op til 80 procent eller maksimalt 16.000 kr., hvis ansøgningen om refusion godkendes.

Det er endnu ukendt, hvornår Erhvervsstyrelsen modtager ansøgninger, men det rygtes til at være i uge 15. Til gengæld har Erhvervsstyrelsen offentliggjort yderligere retningslinjer, der kan findes på virksomhedsguiden.dk, hvor ansøgning også foregår. Retningslinjerne giver mulighed for at forberede ansøgningen.