Persondata

Reglerne ift. fridage og betaling i forbindelse med jul og nytår

Julens og nytårets forskellige fridage kan give anledning til tvivl i forhold til, hvornår de forskellige medarbejdere har ret til at holde fri, og hvordan disse dage betales.

Med denne artikel ønsker vi at give et overblik over reglerne for de forskellige medarbejdergrupper.

For Juleaftensdag d. 24. december, 1. og 2. juledag, samt nytårsdag d. 1. januar gælder følgende:

Timelønnede autolakerere, servicearbejdere, mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere på overenskomst har alle fri de pågældende dage. Det er overenskomstbestemte fridage, som ikke er lønnet, men i stedet honoreres med et træk fra SH-kontoen.

Autolakerere og servicearbejdere ansat på funktionærlignende vilkår har ifølge Vognmaleroverenskomsten fri med løn på disse dage.

Det samme gælder for mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår ifølge Metaloverenskomsten.

Funktionærer omfattet af HK-funktionæroverenskomsten, det vil sige virksomhedens kontor- og lagerpersonale, har også fri med løn de pågældende dage.

For øvrige medarbejdere, der ikke er omfattet af nogen overenskomst, gælder alene det, der enten er aftalt individuelt, som et vilkår i pågældende medarbejders kontrakt, eller det der er bestemt i virksomhedens personalehåndbog.

Øvrige medarbejdere er eksempelvis ledende funktionærer, sælgere og kontor- og lagerpersonale på virksomheder uden tiltrædelse af en funktionæroverenskomst, samt ikke-overenskomstansatte klargørings- og arbejdsmænd samt chauffører.

For Nytårsaftensdag den 31. december, er der ingen overenskomstbestemmelser. Med mindre andet er aftalt i virksomheden, eksempelvis i jeres personalehåndbog, er denne dag derfor en almindelig arbejdsdag for alle medarbejdergrupper.