Eftermarked

Sådan genberegnes biler

Hvilke biler er omfattet af genberegningsreglerne? Hvordan man foretager man korrekt genberegning? Hvordan håndteres biler på forholdsmæssig afgift? AutoBranchen Danmark genopfrisker reglerne i denne artikel. 

I skrivende stund modtager mange medlemmer hos AutoBranchen Danmark breve fra Motorstyrelsen, der forklarer, at der nu er lavet en omberegning og regulering af den genberegning branchen tidligere har foretaget.  

Mange forhandlere havde genberegnet bilerne i henhold til den overgangsordning, der var gældende fra d. 18. december 2020 til og med 31. maj 2021. Da køretøjet derfor skulle genberegnes efter den 1. juni 2021, blev det gjort i henhold til den oprindelige registreringsafgift, hvilket normalt ville være korrekt. Dog var den tidligere registreringsafgift ikke omberegnet efter de nye regler i lov nr. 203 af 13. februar 2021.  

Men hvad gør sig gældende, og hvornår skal biler egentlig genberegnes. AutoBranchen Danmark har samlet de vigtigste regler om genberegning. 

Hvilke køretøjer skal genberegnes og hvornår?  

Køretøjer, der leases ud til kunder, uanset om, de er på fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, skal genberegnes af ejeren af køretøjet. Genberegningen skal ske senest tre måneder efter, at bilen er blevet indregistreret første gang, ved overdragelse af køretøjet til en tredjepart.  

Er du som selvanmelder registreret ejer af et nyt køretøj på fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, fx fordi I har brugt bilen som værkstedsbil eller demobil, bliver der betalt afgift på grundlag af jeres indkøbspris.  

For køretøjer, der er omfattet af reglerne om genberegning, skal der genberegnes, hvis den omberegnede afgiftspligtige værdi overstiger den oprindelige afgiftspligtige værdi. Dette kaldes kontrolberegningen.  

Hvordan genberegner man?  

Ved en genberegning skal du anvende køretøjets handelspris på genberegningstidspunktet. Handelsprisen skal som udgangspunkt findes ligesom ved en normal brugtbils værdifastsættelse, men det er ikke nødvendigt at finde nyprisen, der beregnes af Motorregisteret ud fra den indtastede handelspris. Dette sker dog kun på brugte biler og ikke på nye biler. AutoBranchen Danmark understreger derfor, at såfremt man får lavet en genberegning, som man ikke er enig i, bør man kigge på den afgiftspligtige værdi og undersøge, hvorvidt den er blevet ændret på af Motorstyrelsen.  

Køretøjer, som er omfattet af genberegningsreglerne, skal i Motorregistret have “Klausul 410 – udlejningskøretøjer m.v.” 

Hvad sker der ved salg af et køretøj på forholdsmæssig afgift?  

Er et køretøj på forholdsmæssig afgift, og skal det sælges efter endt leasingforløb eller demoperiode, skal køretøjet endeligt værdifastsættes, og den resterende del af den ubetalte registreringsafgift, skal indbetales. En værdifastsættelse foretages på samme vis som ved genberegning eller værdifastsættelse af en brugt bil. Man skal finde bilens markedsmæssige værdi ud fra annoncer for sammenlignelige biler til salg på markedet. 

Kontakt

Juridisk hotline