Bilforhandlere

Sådan skal du forholde dig til nedlukningen

Nedlukningen af Danmark forlænges fra 3. januar til og med 17. januar. Dermed skal bilforhandlere holde salgslokalerne lukket i 14 dage længere end først planlagt.

På årets tredjesidste dag annoncerede regeringen på et pressemøde, at nedlukningen af Danmark fortsætter til og med den 17. januar 2021. Siden da har AutoBranchen Danmark fået mange spørgsmål til, hvordan branchen skal forholde sig. Vi har samlet de væsentligste spørgsmål og overvejelser i denne artikel.

”Vi står i en meget kritisk fase af pandemien, derfor er det afgørende, at myndighedernes retningslinjer efterleves. Det gælder selvfølgelig hele erhvervslivet deriblandt autobranchen, der også skal bidrage til at nedbringe smitten. Jeg har i de seneste dage talt med en række medlemmer, der beretter om store konsekvenser af nedlukningen. AutoBranchen Danmark vil gøre alt i vores magt for at hjælpe branchen bedst muligt gennem vejledning om restriktioner og kompensation,” siger adm. direktør Gitte Seeberg.

Flere medlemmer har fejlagtigt fået den opfattelse, at der gælder særregler for en række brancher, som de ønskede også skulle gælde for autobranchen. Det er imidlertid ikke korrekt.

”Både restriktioner og hjælpepakker er en one-size-fits-all model. Der er på rekordtid lavet nogle meget firkantede restriktioner og hjælpepakker, der skal gælde for alle berørte. Fordi reglerne er lavet på så kort tid og skal gælde så mange brancher, vil reglerne give uhensigtsmæssigheder. Det er desværre ikke realistisk at få specifikke restriktioner eller hjælpepakker kun til autobranchen midt i denne krise, derfor arbejder AutoBranchen Danmark på at få udbetalt pengene fra de eksisterende hjælpepakker hurtigst muligt,” siger Gitte Seeberg.

Maksimer mulighed for kompensation

Da AutoBranchen Danmark ikke forventer særskilte hjælpepakker til autobranchen, opfordrer vi branchen til at planlægge ud fra de nuværende kompensationsordninger.

Retten til kompensation opgøres på P-nummer, hvor den tvangslukkede salgsafdeling ofte er på samme P-nummer som det åbne værksted. Dermed reduceres muligheden for kompensation, da den samlede omsætningsnedgang opgøres efter hele P-nummeret. Her kan det være en fordel for virksomheder med flere P-numre at samle al værkstedsaktivitet på et P-nummer og lukke det andet helt ned. Dermed opnås den maksimale kompensation på det ene P-nummer, mens det andet P-nummer kan være nogenlunde rentabelt.

For nogle virksomheder kan det måske være en mulighed at opsplitte de eksisterende P-numre i to nye P-numre (et til salgsafdeling og et til værksted). Dermed vil der kunne opnås fuld kompensation for den tvangslukkede salgsafdeling. Det vil være meget individuelt om, at denne løsning kan anvendes, og dette vil også kræve en meget hurtig omlægning af P-numre og eller branchekode. Om det er muligt og rentabelt for den enkelte virksomhed skal afklares med virksomhedens revisor.

Spørgsmål/svar

Må kunder komme fysisk ned i forretningen?

-Nej. I må ikke tage imod kunder i forretningen i øjeblikket. Dog er det tilladt at udlevere biler, som kunder allerede har bestilt og betalt for.

Må man fremvise biler uden for forretningen eller på parkeringspladsen i denne periode, hvor salgslokalerne er lukket?

-Nej, det er ikke tilladt at fremvise biler hverken indenfor eller ude foran bilforretningen på fx parkeringspladsen.

Salg af biler skal foregå online. Den eneste måde, hvorpå kunderne egentlig kan komme ned i forretningerne, er for at hente nøglerne til deres nye bil og køre hjem.

Vælger I at holde åbent det næste stykke tid, så husk på, at det kan have en indflydelse på jeres mulighed for at søge lønkompensation. Se mere om disse regler her.

Må man køre ud til en kunde og fremvise og sælge bilen hos kunden eller på en parkeringsplads, som ikke er foran bilforretningen? 

Vi har i løbet af dagen forsøgt at afklare dette spørgsmål. I skrivende stund, hvor der ikke er offentliggjort en bekendtgørelse på området, vurderer AutoBranchen Danmark, at det er tilladt. Der er dog tale om en gråzone, hvor der endnu ikke er reguleret. Tingene kan meget vel ændre sig, når der kommer en bekendtgørelse, hvor reglerne bliver præciseret. På det tidspunkt vil vi kommunikere dette ud til jer hurtigst muligt.

Må man sælge en bil i forbindelse med et værkstedsbesøg?

Nej. Hvis en kunde i forbindelse med et værkstedsbesøg ønsker at købe en bil, så skal denne gå hjem og foretage købet online.

Husk at herefter gælder købelovens regler for onlinesalg, hvilket blandt andet betyder en fortrydelsesret på 14 dage. Det skal fremgå tydeligt ved al onlinesalg. Ellers gælder reglen om et års fortrydelsesfrist. Læs mere uddybende om denne regel her.

Må man sælge til erhvervskunder i salgsafdelingen?

Ja. Man må gerne holde åbent for erhvervskunder i sin forretning med henblik på salg af biler og af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Disse kunder må derfor gerne møde fysisk op i butikkerne. 

Må man sælge til eksport i salgsafdelingen?

Dette er ikke reguleret, og vi kender derfor ikke endnu de regler, som vil gælde for dette område.

Vigtigt at vide i forbindelse med onlinesalg

Husk at ved onlinesalg gælder købelovens regler for onlinesalg, hvilket blandt andet betyder en fortrydelsesret på 14 dage. Det skal fremgå tydeligt ved al online salg. Ellers gælder reglen om et års fortrydelsesfrist. Læs mere uddybende om denne regel her.

Hvordan påvirkes min mulighed for lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, hvis jeg hjemsender mine sælgere?

Hvis dine sælgere udgør 30 procent eller mere af din virksomhed (P-nummer), kan du få lønkompensation. Hvis de ikke udgør 30 procent, og værkstedet ikke har nok arbejde, kan du også hjemsende værkstedspersonale, så længe at værkstedet er en del af samme P-nummer.

Kontakt

Juridisk hotline