Bilforhandlere

Sådan stilles bilforhandlere juridisk ved klager over el- og hybridbilernes batterier og lade-evner

Denne juraklumme er fra vores nyeste medlemsmagasin. Læs hele magasinet via knappen i nedenfor.

Salget af el- og hybridbiler er stigende. Og med flere biler på batteri, opstår der nye juridiske problemstillingersom skal varetages. I den forbindelse handler den mest dominerende problemstilling, som vi også har beskæftiget os med i Ankenævnet for Biler, om rækkevidden på de elektriske biler.   

FRA NEDC til WLTP  

Tidligere skulle el- og hybridbiler annonceres med NEDC og NEDC2-målemetoderne. Disse målemetoder er ikke korrekte nok. Derfor har EU, efter en del diskussion og nogle år senere, besluttet at indføre målemetoden WLTP. Denne målemetode burde efter sigende give et mere korrekt bud på, hvad en bil kører på literen eller, for denne sags skyld, på watt.  

Trætte batterier  

El- og hybridbiler viser sig, måske ikke så overraskende, også at afvige fra den oplyste rækkevidde på x-antal kilometer, som bilforhandlere oftest angiver i salgsannoncer – præcis som vi har kendt det fra benzin- og dieselbiler i mange år. Nogle bilmodeller selvfølgelig mere end andre.  

I praksis har dette ikke været begrundet med bilens funktionalitet og tekniske egenskaber, men med bilejerens kørselsmønster. Dog kan batteripakkerne på el- og hybridbiler blive trætte, og det kan udløse tvister mellem bilforhandlere og køberne. Det bliver selvfølgelig tydeligt, når bilejerne har haft elbilerne eller hybridbilerne i nogle år, hvor de selvfølgelig har opladet bilerne hyppigt. 

Ud fra de sager, vi indtil videre kender i Ankenævn for Biler, kredser problemstillingerne sig om tre områder:  

  1. El- og hybridbilernes opgivelse af bilernes rækkevidde efter opladning. (oplysningsmangel).
  2. Softwareopdateringer, som går ind og forringer, hvad kunder måtte have tilkøb af ekstraydelser på forhånd (faktisk mangel).
  3. Den mulige ladehastighed i kombination med standen på bilernes batterier (oplysnings- og faktisk mangel).

Vær tydelig og ærlig med rækkevidden  

Så hvad gør du, hvis du som forhandler vil undersøge, hvad bilens præcise rækkevidde er opgivet til? Svaret på det spørgsmål findes sandsynligvis på bilens COC-dokument, så længe bilen er ny eller relativ ny.   

Er bilen ældre end fire, fem år, lever batteriet muligvis ikke op til dens rækkeviddetal, som da bilen var ny. Derfor er det vigtigt at skrive de korrekte tal ind i sine annoncer, især hvis batteriet fraviger væsentligt fra, hvad der er opgivet COC-dokumentet i henhold til bilens kørsel på batteriet. Prøv at lade bilen op til 100% og aflæs rækkevidden i alle køreprogrammer og notér det i jeres salgsmateriale.  

Sådan ser Ankenævn på trætte batterier  

I en sag fra 2015 købte klager en fem år gammel elbil. Rækkevidden/ batterikapaciteten var forringet i forhold til specifikationerne. Ankenævnet valgte i den omtalte sag ikke at give klager medhold, da klager ikke kunne forvente, at rækkevidden/batterikapaciteten var som ny i henhold til bilens alder. Et lignende udfald kan altså forventes i sager af denne karakter fremadrettet. 

Hvad med software-opdateringer? 

Softwareopdateringer, mens bilerne holder hjemme i carporten med wifi, er blevet en hyppigere ting i autobranchen. Men det kan faktisk udløse sager i Ankenævn for biler. Som eksempel findes Tesla og en række opdateringer til firmaets biler i 2019. 

Tesla-sagen handler om, at en softwareopdatering medførte, at mange af Tesla-bilers supercharger-ladetid blev forlænget markant i forhold til, hvad køberne oprindeligt havde fået oplyst. Tesla gjorde i sagen gældende, at reklamationsretten for bilerne i sagen var udløbet, hvorfor det alene var garantien der kunne dække forholdet, såfremt det skulle blive gældende.   

Tesla havde i sit oplysningsmateriale til bilerne dog samtidig anført, at bilerne kunne supercharges til omtrent 270 kilometers kørsel på 30 minutter, men at denne oplysning ikke var indbefattet af garantivilkårene, og derfor ikke kunne dækkes af garantien, såfremt ladetiden skulle ændres. Klagerne blev derfor afvist af Ankenævnet, da softwareopdateringen samtidig havde gjort bilerne bedre på andre parametre.  

Ekstraudstyr og opladning 

I en anden sag havde en klager ved købet af sin elbil tilkøbt en ”Supercharge Hardware” til en værdi af 16.100 kr. inkl. moms. Der var tale om ekstraudstyr, men bilen kunne ikke supercharges til den angivne tid, hvorfor klageren oprettede en sag mod forhandleren i Ankenævnet for Biler. Ankenævnet mente ikke, at der var tale om en væsentlig mangel. Dog mente Ankenævnet, at der var tale om en reklamationsberettiget fejl, idet bilen blev tilkøbt med en Supercharger, som ikke kunne oplade bilen på den proklamerede tid. Klager blev derfor erkendt et passende afslag på 8.000 kr.  

Flere sager vil komme til  

Batteripakker på biler bliver trætte med årene, og det er som bilforhandler derfor vigtigt at kende til den reelle ladetid eller den tilnærmelseskendte ladetid, især hvis de ligger i en brugt bil. Skulle rækkevidden være væsentligt reduceret, uden at det fremgår tydeligt af salgsmaterialet, kan en sag i Ankenævnet for Biler ende med at koste bilforhandleren en del penge.   

Der er uden tvivl en stigende antal klagesager i Ankenævnet for Biler fra ejere af el- og hybridbiler, og flere vil komme til. Vi har i Autobranchen Danmark repræsenteret flere af vores medlemmer i sager omkring el- og hybridbiler, og derfor har vi har kompetencerne og den faglige viden til at kunne hjælpe jer på vej, hvis I selv skulle ende der en dag.

Kontakt

Juridisk hotline