Eftermarked

Sådan vil branchen tjene bedre på eftermarkedet

For at dække udgifter til ydelser som taksering, som forsikringsselskaberne modtager gratis, foreslår skadesbranchen nu et nyt tillæg.

professional repairman worker in automotive industry grinding metal body car with sparks

Skadesbranchen er overordentlig udfordret økonomisk, hvilket blandt andet er dokumenteret i AutoBranchens Danmarks rentabilitetsanalyse i skadesbranchen.  

Og for at sikre, at branchen faktisk bliver betalt for flere af de mange ydelser, som den leverer til forsikringsselskaberne og deres kunder, så burde der indføres et starttillæg ved skadesarbejde, lyder det nu fra et bredt udsnit af branchen. 

Idéen blev blandt andet drøftet på de debatmøder, som AutoBranchen Danmark for nylig har afholdt om skadesbranchens fremtid. 

Hvordan tillægget konkret skal skrues sammen, er der åbenhed om. Men der er bred opbakning til et tillæg, der betaler for opgørelsen/takseringen af bilen, som traditionelt har været en opgave, som forsikringsselskaberne stod for, men som er endt som en opgave for værkstederne. 

“Skadesbranchen er udfordret økonomisk, og det er totalt uholdbart, at så mange ydelser leveres gratis, herunder både taksering, fragt og lånebiler. Det er jo nærmest tyveri ved højlys dag, når man ser på, hvor stor del af skadesbranchens økonomi, der går til at dække services, som der ikke betales for. Derfor er det helt oplagt med et takseringstillæg,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark. 

Han henviser til, at man har en starttid på lakarbejdet, og at det derfor burde være lige til at sikre noget lignende på arbejdet på karrosseriværkstedet.  

“Forsikringsselskabernes tjener styrtende med penge på bilforsikringerne, men samtidig er økonomien i skadesbranchen særdeles udfordret, både aktuelt, men også på længere sigt. Der er simpelthen noget, der ikke hænger sammen, og det skal der rettes op på. Vi håber derfor meget, at Forsikring & Pension og selskaberne kan se ideen med et sådant tillæg. Det vil være med til at hjælpe den branche, som de er så afhængige af,” siger Nicky Bobak. 

I en undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer er der blevet spurgt til behovet for et starttillæg på karrosseriarbejdet. 

Her mener knap tre ud af fire, at der er behov for et starttillæg, mens 12 procent svarer måske. Knap ti procent mener ikke, der er et aktuelt behov for et startgebyr.  

“Vi bruger meget tid på opstart, som vi aldrig får noget for,” er en af kommentarerne i AutoBranchen Danmarks undersøgelse.  

“Et starttillæg er nødvendigt, så længe timepriserne er så lave,” lyder det fra en anden respondent i undersøgelsen. 

“Der er behov for et startgebyr på opstart af Autotaks – det giver også mening ved totalskader,” er meldingen fra den tredje. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert