Bilforhandlere

Opdatering: Sager på overgangsordning er behandlet i januar – derefter kommer penge retur

Overgangsordningen og udbetalingen af eventuelt for meget indbetalt registreringsafgift har været et stort tema i anden halvdel af 2021. Nu kan der snart sættes punktum i den føljeton.

I første omgang skulle sagerne være indsendt inden udgangen af juni. Det satte en række bilforhandlere i knibe, da de ikke havde nået det, eller ikke havde foretaget indregistrering og indsendt anmodning om brug af overgangsordningen senest samme dag, som man ifølge den oprindelig bestemmelse skulle. Så blev deadline efter politisk pres fra blandet andet AutoBranchen Danmark rykket. Senest meddelte Skatteminister Morten Bødskov, at sager, der var indsendt senest 31/12 alle vil blive behandlet og pengene udbetalt, såfremt de ellers overholder de gældende regler.

Og nu bliver sagerne altså behandlet.

“Vi har været i kontakt med Motorstyrelsen, der kan oplyse, at man påbegyndte behandlingen af de tidligere afviste sager, og sager, hvor man ikke havde ansøgt rettidigt, allerede dagen efter, at loven med den nye dato blev offentliggjort i Lovtidende d. 25. november – hvilket er er helt efter bogen. Motorstyrelsen fortæller også, at man forventer at være færdig med sagsbehandlingen af alle sager, hvor der er anmodet om brug af overgangsordningen for bindende købsaftaler inden udgangen af januar,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist i AutoBranchen Danmark.

For en række forhandlere drejer overgangsordningen sig om store millionbeløb, de stod til at miste, hvis deres sager ikke kunne behandles.

Juristen pointerer dog, at der kan gå noget tid før forhandlerne kan forvente tilbagebetaling.

Først når sagsbehandlingen af anmodningerne er klaret, tager Motorstyrelsen nemlig fat på beregningerne.

”Motorstyrelsen har orienteret os om, at de i første omgang ser på, at anmodningerne kan behandles efter de nye regler. Det arbejde forventes færdig i januar, og først når det er klaret, tager man fat på beregninger og udbetalinger,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.

Se i øvrigt også denne artikel fra 6/12 her i link

Seneste status for samtlige sager, hvor der er sket indregistrering og betalt registreringsafgift, og hvor der skal omberegnes kan du finde her:

Sådan skal du forholde dig, hvis du har sager på overgangsordningen, der er blevet afvist, men kan godkendes efter lovændringen

  • Alle, der ellers opfylder kravene, har nu mulighed for at indsende anmodningen frem til nytår. Hvis din sag er afgjort, og du ikke har klaget, vil Motorstyrelsen af egen drift genoptage sagen. Hvis du har klaget over en afgørelse, vil Motorstyrelsen som led i klagebehandlingen genoptage sagen og sende et nyt forslag til afgørelse til dig. Hvis den ”forkerte” omberegning er gennemført og sagen afsluttet, vil Motorstyrelsen hurtigst muligt genoptage sagen og fortage en ny omberegning. Det forudsætter selvsagt, at de øvrige kriterier for at bruge overgangsordningen er anvendt.
  • Husk at ovenstående gælder både for købsaftaler og leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020, hvor køretøjet er indregistreret senest 1. juli 2021.
  • Hvis du slet ikke har ansøgt om at benytte ordningen, og ikke har rettet henvendelse til Motorstyrelsen herom, så skal du ansøge inden årsskiftet via TastSelv; Bil og Motor – Bindende købsaftale – Bindende købsaftaler

 

Kontakt

Juridisk hotline