Elbiler

Fradrag for moms af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler

En afgørelse fra Landsskatteretten ændrer delvis SKATs tidligere afgørelse omkring fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler.

En autoriseret bilforhandler, der sælger nye og brugte biler samt foretager reparationer, blev af SKAT udtaget til kontrol omkring autoriserede forhandleres indregistrering og salg af demobiler. Her blev det konstateret, at selskabet bag forhandleren har medregnet det fulde momsbeløb af alle afholdte leasingydelser til selskabets købsmoms, uanset om det var varebiler eller personbiler, og uanset hvordan bilerne var anvendt.

I 2013 traf SKAT afgørelse om, at selskabets afgiftstilsvar for 2010-2012 skulle forhøjes med i alt 407.097 kroner. Heraf 376.108 kroner vedrørende leasingudgifter på demo- og udlejningsbiler og med 30.989 kroner på leasede biler, der var anvendt som fri bil af indehaverne. Det er blandt andet med begrundelsen, at der i momsloven er anført, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring. Derunder var det anført af SKAT, at udlejningsbilerne var ”blandet” anvendt, hvorfor bestemmelsen i momsloven om fradrag af den indgående afgift for virksomheder, der udlejer eller leaser, ikke kunne finde anvendelse. Det var derfor SKATs opfattelse, at reglen alene kunne anvendes, hvor bilerne udelukkende blev udlejet. SKAT har vurderet, at selskabets hovedformål med leasing ikke har været at drive egentlig udlejningsvirksomhed, men snarere at ”frikøre” de nye biler, så de kunne videresælges med avance. Selskabet har anført, at alle biler, der er beregnet fuld momsfradrag på, kun var benyttet til udlejning.

Landsskatteretten skriver i afgørelsen, at der er fuld fradragsret på udlejningsbilerne, der er anvendt som demo- og udlejningsbiler på værkstedet. Landsskatteretten nåede frem til, at bilerne ikke blot var en pulje med ”blandet” anvendelse, men at det i alt 203 biler var 130 biler udelukkende blevet anvendt som udlejningsbiler. Derfor kunne bilerne, der var stillet til fri rådighed for indehaverne, ikke fradrages, men alle øvrige biler var der fradragsret for. Dermed ændres SKATs afgørelse på dette punkt.

Selskabet anerkendes fradrag for i alt 277.944 kroner.