”Det rene makværk”. Så kontant betegnes skatteministerens forslag om, at biler med skiftende chauffører, som fx demo, udlåns-og udlejningsbiler, først kan opnå et fradrag i den afgiftspligtige værdi efter seks måneder.

”Det får den konsekvens, at ingen bilforhandlere fremover vil tage kundebiler ind til fuld afgift. Derved står de nemlig til at miste 5 procent, når bilen efter fire måneder skal genberegnes. For en mellemklassebil vil det typisk koste os omkring 5.000 kr., ” siger John Munk fra Autohuset Kronsbjerg.

Han mener, at konsekvensen bliver, at bilforhandlerne fremover kun vil lease de biler, de skal bruge som demo, udlåns- eller udlejningsbiler, og at skatteministeren dermed skyder sig selv i foden, fordi regnestykket i sidste ende kan blive, at staten mister penge på de nye regler.

Lige før folketingsvalget blev udskrevet, sendte skatteminister Karsten Lauritzen et forslag til ændring af bekendtgørelsen ud, hvorefter det nu ikke længere anerkendes, at slitage på få måneder kan opnå et sådant omfang, at det kan berettige et fradrag i den afgiftspligtige værdi.

Den nye bekendtgørelse foreslår derfor, at fradragsreglerne kun skal kunne finde anvendelse for køretøjer, som er mindst seks måneder gamle. Herudover foreslås det, at formuleringen af bestemmelsen vedr. fradrag for særlig anvendelse skærpes, så det fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt, at et køretøj fx har været lejet ud nogle få gange.

Forslaget har for alvor skabt vrede blandt bilforhandlerne, der føler sig urimeligt og unfair behandlet.

AutoBranchen Danmark har derfor i et høringssvar givet skatteministerens planer en meget hård medfart.

Ændringsforslaget betegnes som ude af trit med virkeligheden, og det påpeges, at det vil stille forhandlerne i en klart dårligere økonomisk situation.

I høringssvaret betegnes forslaget desuden som unfair, urimeligt og uacceptabelt i forhold til de vilkår, som er nødvendige for at drive handel med nye biler, hvor demobiler, udlejnings- og udlånsbiler indgår som en helt naturlig og nødvendig del af den daglige drift.

Det vil således ikke på nogen måde være fair at indføre en objektiv grænse på seks måneder, da slitagen på de omtalte biler kan forekomme når som helst inden for seks-måneders perioden.

Autobranchen Danmark vil derfor opfordre den kommende regering til, at forslaget om at ændre i bekendtgørelsen og indføre en objektiv grænse på seks måneder for fradrag, bliver taget af bordet.