Efter en veloverstået sommerferie er ABAF nu tilbage i fulde omdrejninger. I løbet af efteråret vil fokus ligge på at hjælpe jer med at få opdateret jeres ansættelsesbeviser, således at unødige tvister og sager om mangelfulde ansættelsesbeviser kan undgås. Derudover vil vi som en udløber af OK17-20 have fokus på opdatering af vores funktionæroverenskomst med HK-Privat frem mod næste fornyelse. Vi vil ligeledes arbejde med bestemmelsen om varierende ugentlig arbejdstid i vores Vognmaleroverenskomst med Malerforbundet i Danmark. Vi forventer således at få fortolkning på plads samt at udarbejde en fælles vejledning, således at I som arbejdsgivere får en smidig tilgang til bestemmelsens muligheder og anvendelse i hverdagen.

Endnu en gang hjertelig velkommen tilbage fra ferie!