Bilforhandlere

Sommerferie i en coronatid – lidt endnu 

Igen i år modtager AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) mange henvendelser fra virksomheder vedrørende medarbejdernes mulige ferierejser til udlandet i sommerferien. Nedenfor kan du læse, hvordan ABAF anbefaler, at virksomhederne håndterer situationen. 

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i foråret, at rejserestriktionerne skulle lempes over fire faser frem mod udgangen af juni 2021. 

Fase 3 

Pt. befinder vi os i den tredje fase af den gradvise genåbning af rejseaktiviteterne. Det indebærer blandt andet, at incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner i EU- og Schengenlandene er blevet hævet fra de hidtidige 20/30 til nu 50/60 (100.000/7 dage). 

“Grænserne for at lande og regioner kategoriseres som ”gule” lempes, hvorefter flere rejsende kan blive undtaget fra isolation efter indrejse i Danmark. Lande- og regionsfarverne, som følge af den nye incidensgrænse, offentliggøres af Udenrigsministeriet fredag eftermiddag og bliver gældende fra lørdag kl. 16.00. Næste lempelse sker pr. 26. Juni. Det fremgår altid af medierne, når rejserestriktionerne ændres, men vi vil anbefale, at man holder øje med Udenrigsministeriets meldinger og så følger de retningslinjer, vi kommer med her i forhold til landene,” siger Maria Barfoed, advokat og leder af ABAF.  

Opdeling i gule, orange og røde lande 

Et land karakteriseres som gul, hvis landet er på EU-listen, og hvis den nationale taskforce har vurderet, at landet lever op til de danske krav. Udenrigsministeriet råder til, at man er forsigtig ved rejser til gule lande. 

Et land kategoriseres som orange, hvis landet ikke er på EU’s liste, eller hvis landet er på EU-listen, men den nationale taskforce vurderer, at landet ikke lever op til de danske krav. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til orange lande. 

Beslutningen om at kategorisere et land som rød træffes af en tværministeriel taskforce på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut. Som hovedregel foretages den røde risikovurdering på landeniveau. Der kan dog gøres undtagelser i helt særlige tilfælde. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til røde lande. 

Isolationskravet 

Personer, der rejser til Danmark fra gule lande, er ikke omfattet af et krav om isolation. Der skal dog fortsat foretages en test senest 24 timer efter indrejse. 

Personer, der rejser til Danmark fra orange og røde lande, er som udgangspunkt omfattet af et krav om at gå i isolation i 10 dage uden ugrundet ophold efter indrejsen til Danmark. Isolationskravet gælder, selvom testen taget efter indrejse er negativ. 

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark. Afbrydelsen kan ske ved modtagelse af svar på testen. 

Hvis man er færdigvaccineret 

Med virkning fra den 1. maj 2021 er personer, der er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark dog undtaget fra kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra orange lande. Ved indrejse fra røde lande gælder der fortsat et isolationskrav, uanset om personen er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet. 

Der gælder endvidere en række andre undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for børn under 15 år, visse personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. 

Med virkning fra den 14. maj 2021 indføres der endvidere en undtagelse fra kravet om at gå i isolation efter indrejse for gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede kæreste/ægtefælle. Kæresten/ægtefællen skal leve op til de krav, der i øvrigt stilles for, at man kan betragtes som færdigvaccineret. 

Hvis landet/regionen skifter farve under ferien 

Hvis rejsevejledningen for landet/regionen ændres fra gul til orange under en ferie som følge af COVID-19, anbefaler Udenrigsministeriet, at man bliver i landet/regionen, indtil ferien er slut. 

Om man er undtaget fra kravet om isolation ved indrejse til Danmark afhænger af, hvor længe man har været på ferie. Det er således et krav, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage. 

Hvis rejsevejledningen ændres til rød under en ferie som følge af COVID-19, vil man være underlagt kravene om test og isolation ved indrejse til Danmark. 

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et gult land 

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et gult land, gælder der ikke et krav om isolation ved indrejse til Danmark, og virksomheden vil derfor ikke kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft efter hjemkomst. 

Hvis det ved testen efter indrejse konstateres, at medarbejderen er smittet med COVID-19, skal sygefraværet i den forbindelse behandles efter de sædvanlige regler for sygefravær i ansættelsesforholdet, herunder i forhold til medarbejderens evt. ret til sygeløn. Som udgangspunkt vil der ikke være tale om selvforskyldt sygdom. 

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et orange eller rødt land 

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et orange eller rødt land, vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 10 dage efter medarbejderens hjemkomst. Dog kan isolationen brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.  

Med virkning fra den 1. maj 2021 er personer, der er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark, dog undtaget fra kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra et orange land. Ved indrejse fra røde lande gælder der fortsat et isolationskrav, uanset om personen er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark. 

Hvis medarbejderen ikke er undtaget fra isolationskravet, vil de op til 10 dages isolation være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv. Hvis isolationen kan brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark, vil virksomheden som udgangspunkt ikke være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft efter dette tidspunkt. Virksomheden vil dog selv kunne vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. 

Hvis medarbejderens fravær udgør en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning, hvis en sådan situation opstår. 

Hvis medarbejderen bliver smittet med COVID-19 under en ferierejse til et orange eller rødt land, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, hvorfor medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning, hvis en sådan situation opstår. 

Orienteringsskrivelse til medarbejderne 

Dansk Erhverv anbefaler fortsat, at virksomhederne orienterer sine medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet. Dansk Erhverv har udarbejdet en opdateret skabelon, som kan findes her: Skabelon til corona og ferierejser til udlandet (danskerhverv.dk). 

Skabelonen skal naturligvis tilpasses virksomhedens egne forhold og ønsker. 

Kontakt ABAF 

Du er velkommen til at kontakte ABAF, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Maria Barfoed: 91 37 31 60, mba@danskerhverv.dk 

William Vegenfeldt: 60 22 85 54, wve@danskerhverv.dk 

Kontakt

Juridisk hotline