Elbiler

Styrelse og politi bløder midlertidigt op på kontrol af varebiler

Den 1. juli 2019 trådte de nye regler for tilladelses- og uddannelseskrav på varebilsområdet i kraft. Men allerede nu må Færdselsstyrelsen og politiet erkende, at de midlertidigt er nødt til at sænke det høje bøde niveau. Færdselsstyrelsen har nemlig aftalt med politiet, at betjentene de næste tre måneder skal forholde sig vejledende over for de chauffører og vognmænd, som bliver standset og kontrolleret.

Færdselsstyrelsen skriver selv, at det skyldes en stor mængde sager, som styrelsen fortsat er ved at behandle. Dertil har en lang række virksomheder afleveret for sent i forhold til fristen. Den oprindelige deadline var den 1. april. Hos AutoBranchen Danmark har der også været en del henvendelser om de nye varebilsregler, fortæller jurist Ida Nynne Daarbak Jensen.

“Vi opfordrer på det kraftigste alle medlemmer til at få styr på det her hurtigst muligt, også selv om Færdselsstyrelsen og politiet i første omgang bløder en smule op i forhold til bøder. Men ikke desto mindre er det ulovligt at køre rundt uden de rette tilladelser”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Færdselsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver svar på de vigtigste spørgsmål om blandt andet varebilsuddannelse, sanktioner, bøder, gebyrer og blanketter. Du finder hele oversigten her.

Kørsel er ulovlig

I praksis betyder de nye regler blandt andet, at virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse, hvis virksomheden efter 1. juli 2019 fortsat skal kunne køre godskørsel for fremmed regning. Reglerne omfatter dansk-indregistrerede varebiler og vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg, og fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

Færdselsstyrelsen understreger, at man har behandlet eller fortsat er i gang med at behandle de ansøgninger, der er indsendt senest den 1. april. Der er mange ansøgninger, som er kommet ind efter d. 1. april, hvor et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse ikke er opfyldt, skriver styrelsen.

Ansøgninger, der er indsendt til styrelsen efter den 1. april 2019, er ikke nødvendigvis færdigbehandlede her i starten af juli 2019.

“Det betyder i klartekst, at virksomhederne ikke lovligt må udføre godskørsel for fremmed regning efter den 1. juli. Det er selvfølgelig også vigtigt at understrege, at politiets normale kontrol gælder, og at den vejledende del kun omfatter varebilstilladelsen. Andre lovovertrædelser vurderes som normalt”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen fra AutoBranchen Danmark.

Er du fortsat i tvivl, kan du kontakte Ida Nynne Daarbak Jensen på tlf.: 53 55 14 00 eller idj@abdk.dk.