Bilforhandlere

Sygedagpenge ved første sygedag med covid-19 er ophørt

Den midlertidige lovændring om ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved covid-19 relateret fravær er ophørt pr. 28. februar 2022. ABAF og Dansk Erhverv støttede, at en række partier udenom regeringen ville forlænge retten til udgangen af marts 2022, men der var ikke politisk opbakning til det.   

Reglerne gjaldt dermed til og med den 28. februar 2022  

Som følge af det stigende smittetal i efteråret 2021 vedtog Folketinget en lov, der midlertidigt suspenderede sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode på 30 dage, når fraværet skyldtes covid-19. At arbejdsgiverperioden på 30 dage blev suspenderet ved covid-19-relateret fravær betød, at arbejdsgivere, der betalte løn under sygdom, havde ret til refusion fra første fraværsdag. I forhold til medarbejdere, der normalt har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren de første 30 fraværsdage, var arbejdsgiveren forpligtet til at betale sygedagpenge fra første fraværsdag med efterfølgende ret til refusion fra kommunen.  

Ændringen i reglerne om suspension af arbejdsgiverperioden var midlertidige og ophørte den 28. februar 2022. Der kan derfor ikke længere søges sygedagpengerefusion fra medarbejderes første fraværsdag som følge af covid-19. Det betyder, at såfremt en medarbejder fx har første sygedag på grund af covid-19 den 28. februar 2022, og sygefraværet varer frem til den 3. marts 2022, kan der alene opnås sygedagpengerefusion for én dag. Dog kan virksomheder, som er omfattet af særlige forsikringer med adgang til almindelig sygedagpengerefusion fra 1. eller 3. fraværsdag, fortsat modtage refusion efter disse regler.  

ABAF og Dansk Erhverv støtter en forlængelse af den midlertidige mulighed for refusion fra dag 1  

”Med et fortsat højt smittetal i samfundet, modtager vi fortsat en del henvendelser fra medlemsvirksomheder, hvis medarbejdere er fraværende som følge af covid-19. Derfor støttede vi i ABAF og Dansk Erhverv en forlængelse af den midlertidige sygedagpengerefusion fra første fraværsdag på grund af covid-19. Men vi fik den altså ikke,” siger William Vegenfeldt, jurist i AutoBranchens Arbejdsgiverforening, ABAF.  

 Virksomheden skal anmelde sygdommen over for kommunen senest fem uger efter medarbejderens første fraværsdag.  Hvis sygefraværet er rettidigt anmeldt indenfor fem ugers fristen, kan der ydes refusion i op til tre måneder forud for anmodningen om refusion.  

Kontakt

Juridisk hotline