Landskatteretten har truffet afgørelse i en sag om tilbagebetaling af moms på brugte demobiler. Landsskatteretten fandt, at et selskab, der drev momspligtig virksomhed med køb og salg af brugte biler, også var momspligtig ved salg af brugte biler, der var købt af private, som led i køb af en anden bil, uden tillæg af moms. Det forhold, at bilerne dels var anvendt som demonstrationsbiler, dels var anvendt som firmabiler for medarbejderne, inden salget til tredjemand, kunne ikke føre til et andet resultat. Da klager med rette havde tillagt moms ved salg af de pågældende biler til tredjemand, fandt Landsskatteretten allerede af denne grund ikke, at der var grundlag for et efterfølgende rejst tilbagesøgningskrav. Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af moms på brugte demobiler, der er indkøbt fra private.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Hele Landsskatterettens afgørelse kan ses her.