Det er lovligt for værksteder og forhandlere uden samtykke at sende tilfredshedsundersøgelser via e-mail eller sms til kunderne efter fx et salg eller værkstedsbesøg. Der må dog ikke være opfordring til salg eller anden markedsføring i forbindelse med undersøgelsen eller henvendelsen.

AutoBranchen Danmark har spurgt Forbrugerombudsmanden om følgende tekst til en sms eller e-mail vil være lovlig:

”Kære kunde. Din bil med registreringsnummer XX

XX XXX har været på vores værksted den DD.MM.YY. Vi håber, at du

har været tilfreds med besøget, ellers besvar denne SMS med SOS”.

Forbrugerombudsmanden har i sin forhåndsbesked svaret, at dette eksempel vil være lovligt og ikke i strid med markedsføringsloven, så længe der ikke er tale om direkte markedsføring, men har til formål at undersøge kundetilfredsheden. Forbrugerombudsmanden gør dog opmærksom på følgende:

  • Henvendelsen skal sendes ud umiddelbart efter værkstedets arbejde er afsluttet eller salget er gennemført.
  • Teksten i henvendelsen må ikke indeholde opfordringer til køb, rosende omtale eller anden branding af en eventuel virksomhed.
  • Der er i eksemplet på henvendelsen en opfordring til at kontakte virksomheden, hvis tjenesten har været utilfredsstillende. Ved kontakt til kunden på baggrund af en henvendelse, må der ikke ske salg eller anden markedsføring.
  • Virksomheden bør også gøre kunden opmærksom på, at man ved svar på henvendelsen kan forvente at blive kontaktet af virksomheden.
  • Forbrugerombudsmanden vurderer også, at der i henvendelsen bør være en mulighed for at afmelde sig fremtidige kundetilfredshedsundersøgelser.
  • Hvis kunden tidligere har frabedt sig undersøgelser, vil det være i strid med god markedsføringsstik at sende tilfredshedsundersøgelser ud.

Der gælder de samme regler for servicemeddelelser, fx en orientering om, at bilen er klar til afhentning. Det betyder, at der heller ikke her må være opfordring til salg eller anden markedsføring.

Forbrugerombudsmanden understreger i svaret, at det i sidste ende er domstolene, der afgør, om en aktivitet er i strid med lovgivningen. Du kan læse hele forhåndsbeskeden fra Forbrugerombudsmanden her.