Bilforhandlere

Tjek jeres e-Boks: Motorstyrelsen sender nye tilslutningsaftaler

Hvis din virksomhed har en tilslutningsaftale til Motorstyrelsen, skal I tjekke jeres E-boks. Tilslutningsaftalerne skal opdateres i forhold til GDPR-reglerne, og derfor vil Motorstyrelsen sende opdaterede aftaler ud til de virksomheder, som opfylder kravene. Og tilsvarende vil virksomheder, som vurderes ikke egnet i forhold til de nye krav, modtage et høringsbrev med en begrundelse på afslaget.

Motorstyrelsen understreger, at de nuværende tilslutningsaftaler vil være gældende frem til det tidspunkt, hvor de nye aftaler træder i kraft nævnt i brevet i e-Boks. Det betyder, at virksomheder, der i dag opfylder betingelserne, teknisk set ikke vil blive berørt af overgangen til nye aftaler.

Hvad med nummerpladeoperatører?

Hvis din virksomhed er nummerpladeoperatør, skal der fremover indgås en autorisationsaftale med Skatteforvaltningen om de krav, som gælder for håndteringen af nummerplader.

Motorstyrelsen oplyser, at de tidligere vejledninger for nummerpladeoperatører bliver en del af autorisationsaftalerne og vil omfatte eksempelvis procedurer for afmeldte køretøjer og håndtering af nummerplader. Tilføjelserne skal minimere fejl og sikre, at virksomheder, der handler på vegne af Motorstyrelsen, overholder reglerne.

Tilslutningsaftalerne vil blive sendt ud løbende til virksomheder og relevante aktører i branchen frem til efteråret.

Kontakt

Juridisk hotline