Bilforhandlere

Uenigheder om nypriser giver udfordringer for forhandlerne

Motorstyrelsen underkender ofte nyvognspriser med henvisning til en database, som særligt brugtvognsforhandlere ikke har adgang til. Læs her hvordan du udfordrer afgørelsen.  

Motorstyrelsens brug af ”Standardpriser.dk” til at finde nyprisen i forbindelse med værdifastsættelse af forhandlernes brugte biler har længe været en frustration for branchen. Medlemmer af AutoBranchen Danmark oplever gang på gang store forskelle mellem de nypriser, de selv kan finde, og den nypris, Motorstyrelsen mener, er korrekt.  

Motorstyrelsen benytter som hovedregel hjemmesiden ”Standardspriser.dk” til at finde nypriser, hvilket er frustrerende for bilforhandlere, da mange forhandlere ikke selv har adgang til databasen. Adgangen til den store database om bilers salgspriser og nypriser er pt. begrænset til Motorstyrelsen og en række andre store aktører i branchen, hvilket jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Reislev finder problematisk. 

”Det er urimeligt, at Motorstyrelsen har adgang til en række data, som styrelsen bruger i deres afgørelser, som medlemmer ikke kan tilgå. Oftest er der blot en henvisning i afgørelsen om, at styrelsen har baseret deres vurdering af bilens nypris fra oplysninger fra Standpriser.dk uden yderligere information. Det sætter forhandleren i en frustrerende situation, hvor de har svært ved at gennemskue grundlaget for vurderingen, og det kan være svært at udfordre styrelsens vurdering, når man ikke har adgang til den samme data,” fortæller Ida Nynne Daarbak Reislev. 

Vær opmærksom på 14 dages frist til bemærkninger 

Juristen oplyser, at forhandlere har flere muligheder for at udfordre Motorstyrelsens vurdering af nybilsprisen, hvis der er uenighed om nyvognsprisen. Forhandleren modtager ved værdifastsættelse altid et forslag til afgørelse, hvor man har en 14-dages frist til at komme med sine bemærkninger, hvis man er uenig i styrelsens forslag. 

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der var markedsdannende for den pågældende personbil (inklusiv eventuelt ekstraudstyr) på det tidspunkt, hvor personbilen var ny. Det er dermed listeprisen for det pågældende køretøj, som udgør nyprisen. Der må ikke tages udgangspunkt i kampagnepriser m.v. 

I de tilfælde hvor der er overensstemmelse mellem den faktiske nypris og den markedsdannende pris på daværende tidspunkt, kan du bruge den faktiske nypris. 

Med ovenstående in mente kan man altså udfordre Motorstyrelsens forslag til nybilspris, hvis man kan finde en korrekt nypris selv. Det kan være med dokumentation om nyprisen fra importøren, Bilinfo, Estematic eller et fagblad, hvor nypriserne er beskrevet. 

Ida Nynne Daarbak Reislev fremhæver herunder, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil udfordre Motorstyrelsens vurdering af nyprisen: 

”Det handler om at have valide kilder til sit eget forslag til en anden nypris. Har man dokumentationen i orden, er det muligt at udfordre styrelsens vurdering og få dem til at ændre deres forslag til værdifastsættelsen. Med det sagt, er det stadig en kæmpe udfordring, at branchen ikke har adgang til samme datagrundlag som Motorstyrelsen, hvilket vi gentagne gange har påpeget overfor Motorstyrelsen.” 

Abid Khan

Juridisk chef / advokat

Hadeel Barakji

Jurist

Rebekka Levysohn

Jurist