Når en kunde skal prøvekøre en bil, behøver kunden ikke have en papirblanket, der giver tilladelse til prøvekørslen, liggende i bilen. I stedet kan du som forhandler lave en digital version. Du skal blot huske at få en forudgående godkendelse fra SKATs motorregister af, at du må benytte digitale dokumenter.

På den måde kan du sende blanketten til kundens e-mail eller sms, så kunden kan dokumentere den lovlige kørsel på prøveplader, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der er også kommet en ny gratis app på markedet, som hedder CarBuddii, der vil gøre håndteringen af køresedler mere simpel. Den giver forhandleren mulighed for at lave en digital version af formularen ved prøvekørsel.

Via appen kan forhandleren scanne kundens kørekort med kameraet på en smartphone. Når kunden herefter underskriver en erklæring om kørsel med prøveskilte til demonstration i anledning af salg, bliver erklæringen sendt via e-mail eller sms til kunden. Forhandleren skal dog også her være opmærksom på, at SKAT skal godkende prøvekørslen, før det er lovligt.

”Så længe man sikrer sig, at SKAT godkender kørslen med prøveplader ved demonstrationskørsel, er der intet til hinder for at lade en digital version erstatte papirblanketten. For at der er tale om lovlig praksis, skal kunden dog kunne fremvise den digitale dokumentation på forlangende under prøvekørslen”, forklarer Lisa Bindner, juridisk chef i AutoBranchen Danmark.

Forhandleren skal huske, at prøvekørslen ikke må overstige tre timer og sørge for at opbevare dokumentationen for kørslen med prøveskilte i tre måneder efter, at kørslen har fundet sted, ifølge registreringsbekendtgørelsens §79.