Bilforhandlere

Værdiansættelse: Husk dokumentation for fastsat pris

Du skal huske dokumentationen for din værdiansættelse af brugte køretøjer. Det var en af de vigtigste konklusioner fra sidste uges webinar om værdifastsættelse. 

Advokat og partner Diana Mønniche, Bachmann Partners, afholdt webinar om værdiansættelse af brugte køretøjer for AutoBranchen Danmarks medlemmer i sidste uge. 

Diana Mønniche har i sit arbejde oplevet, at Motorstyrelsen gennem den seneste tid har øget kontrollen i forbindelse med værdiansættelse af brugte køretøjer, og i forbindelse med den kontrol har man foretaget reguleringer uden at give en klar begrundelse for, hvad virksomheden har gjort forkert. Derfor var hun klar med gode råd til AutoBranchen Danmarks medlemmer. 

“Man er berettiget til at bruge de faktiske nyvognspriser til fastsættelse af nyvognsprisen i en værdiansættelse. Jeg mener også, at I kan bruge kampagnepriser, for der er jævnligt kampagnemodeller og kampagnepriser, som afspejler de reelle priser, som brugerne betaler for køretøjerne som nye. Motorstyrelsen bruger standardpriser.dk. Jeg mener ikke, at man alene kan bruge den. Det giver ikke et reelt billede af markedsprisen for nye køretøjer, da der jo meget ofte gives rabat. Hvis man ikke bruger kampagnepriser, kan man få nogle kunstigt høje priser,” sagde Diana Mønniche. 

Advokaten fra Bachmann Partners fortalte, at hun har bedt om aktindsigt i en række sager, fordi hun gerne vil vise, at den almindelige dansker ofte køber bil til lavere pris end den, der fremgår af standardpriser.dk. 

“Sørg for at gemme din dokumentation. Du kan søge på forskellige annonceportaler. Ved fastsættelse af handelsprisen for det brugte køretøjer, skal det være forhandlerannoncer, hvor biler sælges til Hr. og Fru Danmark, altså ikke engrosannoncer og som udgangspunkt heller ikke private annoncer,” sagde hun. 

Diana Mønniche understregede også, at det er vigtigt at opbevare en annonce i fem år, og det skal være hele annoncens indhold.  

Det siger sig selv, at annoncer skal være for sammenlignelige biler, og Diana Mønniche fortæller, at eventuelle afvigelser fra annoncen i relation til ens egen bil, så må vurderes ud fra skøn.  

Der er desuden en lang række fradrag eller tillæg, hvis bilen afviger fra salgsannoncer. Det kan fx være tillæg/fradrag for afvigende kilometertal. Det kan også være udstyr, og det kan fx være, hvis et køretøj har været anvendt til særlige formål – fx en demo/værkstedsbil med flere skiftende chaufførrer – det udløser som udgangspunkt et fradrag i vurderingen på 5 procent.  

Den 1. januar 2021 trådte et tillæg til loven i kraft. Her fik skatteministeren beføjelse til at fastsætte regler om pligt til indberetning af udbuds- og salgspriser. Det gælder blandt andet, hvem der skal indberette, hvilke typer af oplysninger, der skal indberettes, hvilke kategorier af køretøjer, hvornår og hvordan indberetningerne skal laves. 

Indberetningspligten gælder erhvervsdrivende, der handler med køretøjer. Herunder altså forhandlere, importører, leasingselskaber. Skatteministeren har dog endnu ikke givet sit bud på, hvordan indberetningen skal finde sted, og det er således, ifølge Diana Mønniche, uklart, hvornår der kommer nye retningslinjer for, hvordan handelsprisen skal findes, når man bruger et skøn.  

Derfor er det så vigtigt, at man gemmer sin dokumentation i fem år og gerne tilføjer i sit materiale, hvilke overvejelser man har gjort i relation til eventuelle reguleringer.  

AutoBranchen Danmark holder løbende webinarer om juridiske emner. Det gælder både med samarbejdspartner Diana Mønniche, advokat og partner hos Bachmann Partners, og med egne jurister. Hold øje med vores kalender med arrangementer her. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat