Bilforhandlere

Vanvidskørsel: Audi konfiskeret under prøvekørsel

Hvad sker der, når en forhandlers bil beslaglægges under en prøvekørsel? AutoBranchen Danmarks jurister gennemgår en konkret sag her.

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling får ofte spørgsmål til, hvorvidt en bilforhandlers bil, vil kunne blive beslaglagt i forbindelse med en kundes prøvekørsel. Derfor gennemgår vi i denne artikel en sag, der blev afgjort ved byretten i sommeren 2022, der omhandlede netop denne situation.

Sagen drejede sig om en brugt Audi A6 Avant, som en potentiel kunde prøvekørte d. 17. april 2022. Han havde inden prøvekørslen underskrevet en tro- og loveerklæring, som han dog påstod ikke at have læst.

Der var tale om en 30 minutters prøvekørsel. Under prøvekørslen valgte føreren at køre til en anden bydel for at samle en ven op, så de kunne spise kebab sammen. Efter at have samlet vennen op, observerede en politivogn, at bilen kørte alt for stærkt, og andre bilister måtte undvige for ikke at blive ramt. Politiet fulgte efter bilen over en længere strækning, og observerede, at bilen over en længere strækning kørte mindst 152 km/t på en strækning hvor den tilladte fartgrænse er maks 60 km/t. Det var hvad deres eget speedometer viste under deres forfølgelse af bilen. Betjentene havde ikke anvendt måleudstyr under deres forfølgelse. Politiet havde efter et stykke tid fået stoppet bilen, og føreren var blevet sigtet for vanvidskørsel.

Sigtelsen gik på, at føreren havde kørt med en hastighedsoverskridelse på over 100 procent og bilen blev beslaglagt på stedet. Anklagemyndigheden forlangte under sagen fængsel, og at føreren skulle frakendes sit kørekort ubetinget i 3 år. Anklagemyndigheden forlangte også konfiskation af bilen, selvom køretøjet var ejet af en nyvognsforhandler. Føreren nægtede alle anklagepunkter, mens nyvognsforhandleren bestred kravet om konfiskation.

Under sagen gjorde føreren bl.a. gældende, at det ikke havde været hans hensigt at køre for stærkt, og at han ikke mente han havde kørt så hurtigt, som politiet påstod. Føreren mente heller ikke han var blevet gjort ordentlig bekendt med den tro- og loveerklæring, som han havde underskrevet uden at se nærmere på den.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lagde ved deres afgørelse vægt på politibetjentens forklaring, og lagde til grund, at føreren som minimum havde kørt 131 km/t på en 60 km/t-strækning, og dermed var skyldig i vanvidskørsel.

Føreren blev straffet med fængsel i 20 dage og frakendelse af kørekort i 3 år. Retten vurdererede også, fordi der var kørt vanvidskørsel i bilen, skulle den konfiskeres. Retten tog også stilling til spørgsmålet om tredjemandsejede køretøjer og konfiskation heraf, og den snævre undtagelse, der findes i lovgivningen om konfiskation.

Retten kom dog frem til, at der ikke var noget, der talte for, at anvende undtagelsen, da ejerens erstatningskrav mod føreren var realistisk at inddrive, da føreren havde forklaret, at han på trods af, kun at have en årsindtægt på 64.000 kr., godt kunne afdrage på et erstatningsbeløb for bilen. Retten fandt på den baggrund ikke at konfiskationen var uforholdsmæssig indgribende, hvorfor bilen godt kunne konfiskeres.

Retten bekræftede, at nyvognsforhandleren havde et erstatningskrav på bilens værdi mod føreren, men kunne ikke tage konkret stilling til størrelsen, da retten ikke mente at have tilstrækkelige oplysninger fra nyvognsforhandleren til at kunne fastlægge den. Nyvognsforhandleren blev derfor henvist til at anlægge et civilt søgsmål på erstatningssummen.

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida N. Daarbak Reislev udtaler om dommen:

”Dommen der er en af de første af sin slags om prøvekørsler, og den illustrerer, at en bil godt kan blive beslaglagt, selvom der er tale om en 30 minutters prøvekørsel, føreren har en lav indtægt, og at der er underskrevet en tro- og loveerklæring. Retten vurderede, at føreren godt vil kunne afdrage løbende på nyvognsforhandlerens erstatningskrav, og dermed vurderer retten, at der ikke er grund til at bilen ikke skal konfiskeres når føreren godt vil kunne betale erstatningskravet over tid.”