Elbiler

ZBC og AutoBranchen Danmark styrker indsats over for kvinder på autouddannelsen

Professional young woman working with undercarriage of automobile, using special tools as wrench. Pretty girl wearing in black gloves, repairing vehicles, working in autoservice.

I samarbejde med AutoBranchen Danmark, der er brancheorganisation for 1200 bilforhandlere, værksteder og autolakerere, vil ZBC med autouddannelser i Ringsted og Slagelse gerne øge optaget af kvinder på autouddannelsen. Det skal ske ved blandt andet at sætte fokus på trivslen både på skolen og i virksomheden.

Danmark står til at mangle i omegnen af 60.000 faglærte allerede i 2025. Der mangler faglærte af begge køn, og der er brug for at gøre en indsats for at optage flere kvinder til uddannelsen, og sørge for at de fortsætter i branchen. Som det er i dag, er der ikke mange unge kvinder, som søger ind på autobranchens uddannelser som mekanikere og autolakerere. Men dem der er, klarer sig godt.

For at styrke indsatsen over for kvinderne har AutoBranchen Danmark fået udarbejdet en trivselsundersøgelse, der skal belyse kvindernes trivsel på uddannelsen. Den skal medvirke til at gøre uddannelsen og branchen mere attraktiv for kvinderne.

”Det giver rigtig god mening for os at styrke indsatsen over for kvinderne. Der mangler kvinder i masser af håndværksfag og vi forsøger på forskellige fronter at gøre noget ved det. Vi ved, at der er masser af kvinder, som kan gøre det godt i traditionelle mandefag, og vi vil gerne hjælpe dem i gang”, siger Klaus Heine Helstrand, uddannelseschef på ZBC.

For AutoBranchen Danmark er der tale om en målrettet indsats, som omfatter samarbejde med erhvervsskoler over hele landet. Foreløbig er rundt regnet 15 af landets erhvervsskoler enten med eller på vej ind i samarbejdet.

”Vi er glade for et samarbejde med en af landets største erhvervsskoler. Vi er nødt til at sikre, at danskerne også kan få repareret biler i fremtiden. På værkstederne går udviklingen i en mere teknisk retning, og de unge kvinder kan bestemt også være med på den udvikling. Vi ved, at virksomheder med en bredt sammensat medarbejderskare laver bedre resultater end virksomheder, som er domineret af kun én type af medarbejdere. Derfor har kvinderne gode muligheder for at gøre en forskel”, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

”Sammen skal vi vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen, og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er godt og hvad der er skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden”, fortsætter Gitte Seeberg.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed.

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet?  Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk der tænker forskelligt kan lave bedre resultater sammen end folk, der tænker ens”, fortæller Jens Rotbøll.

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at i 2025 skal 30 procent af en ungdomsårgang søge ind på en ungdomsuddannelse. Nu er tallet lige omkring 20 procent.