Eftermarked

AutoBranchen Danmark lancerer skabelon til brugtbilsgarantier

På opfordring fra medlemmer har vores juridiske afdeling gjort en skabelon til brugtbilsgarantier tilgængelig på vores hjemmeside. Læs mere om den her.  

Efter stor efterspørgsel fra vores medlemmer, har AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling udarbejdet en skabelon til brug ved udarbejdelse af en brugtvognsgaranti. I skabelonen er garantibetingelser for en typisk brugtvognsgaranti nedskrevet, samt de lovbundne bestemmelser, der skal fremgå af en handelsgaranti.  

Jurist Ida Nynne Daarbak Reislev udtaler om handelsgarantierklæringer: 

”Med den nye købelov og ændringerne af markedsføringsloven, der blev indført ved årsskiftet, er det blevet et lovkrav, at man ved udstedelsen af en garanti, herunder brugtvognsgaranti, giver kunden en garantierklæring i forbindelse med handlen. Den skal beskrive garantiens omfang, begrænsninger og hvordan garantien anvendes mv. Det er altså ikke tilstrækkeligt at skrive en brugtvognsgaranti på slutsedlen. Her kan man benytte vores skabelon og vejledning til udarbejdelsen af den lovpligtige garantierklæring.” 

Bødestraf for manglende eller mangelfuld erklæring 

Vedlægger man ikke en garantierklæring eller en mangelfuld erklæring, vil man efter de ændrede regler nu både stå til ansvar over for ens kunde rent køberetligt, og man risikerer herudover, at blive straffet for overtrædelse af markedsføringsloven med bødepålæg. Reglerne for overtrædelser af markedsføringsloven blev ligeledes ændret ved årsskiftet, hvilket har den konsekvens, at der er indført et nyt bødesystem, hvor bødeniveauet er langt højere end tidligere.  

Udover skabelonen har vi også lavet en vejledning til brug ved udarbejdelse af ens egne handelsbetingelser, hvor vi forklarer, hvilke afsnit du må/skal ændre i skabelonen samt hvilke afsnit, der er lovpligtige at have med. 

Både skabelonen og vejledningen kan downloades fra vores hjemmeside under ”Formularer”.

Kontakt

Juridisk hotline