Eftermarked

Bobak: Manglende startgebyr er en alvorlig fejl i Autotaks

Det burde slet ikke være til diskussion, om værkstederne skal tildeles et startgebyr for at opgøre biler, fastslår AutoBranchen Danmarks eftermarkedschef, Nicky Bobak.    

Aktuelt diskuteres det om forsikringsselskabernes takseringssystem Autotaks skal indeholde en mulighed for at sikre, at eksempelvis pladeværksteder kan få et startgebyr, når de takserer biler, fordi det er en opgave, der i dag ikke betales for, og som er overgået fra forsikringsselskaberne til værkstederne.    

Forslaget har været diskuteret i Forsikring & Pensions ekspertudvalg, der blandt andet består af repræsentanter for brancheforeninger som AutoBranchen Danmark.   

Her har branchen stået sammen om et krav om, at der er brug for et startgebyr, selvom der er forskellige bud på løsninger. DI Bilbranchen ønsker eksempelvis blot, at det bliver en mulighed, at man kan forhandle et startgebyr på plads, mens AutoBranchen Danmark ønsker, at alle, der takserer, skal afregnes for det.    

“Som vi ser det, er det en alvorlig fejl i Autotaks, at man ikke automatisk får afregning for taksering, hvis man laver det. Autotaks er til for at sikre en præcis og korrekt afregning af det arbejde, der udføres, ikke kun det arbejde, som forsikringsselskaberne har lyst til at betale for,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.    

Afregning burde ikke være til debat 

“Det burde slet ikke være til diskussion eller forhandling, om værkstederne skal have den betaling,” konstaterer han.    

Derfor er opfordringen fra AutoBranchen Danmark da også, at forsikringsselskaberne og deres brancheorganisation Forsikring & Pension sikrer, at der afregnes retmæssigt for de services, man ønsker løst.   

“Hvis forsikringsselskaberne ikke vil betale for, at værkstederne takserer deres biler, er det jo deres valg, men så må de selv begynde at tage ud og taksere bilerne igen. Det står dem frit for, men jeg tror dog, det bliver en langt dyrere løsning for dem,” siger Nicky Bobak.    

Han påpeger derudover, at det er afgørende for Autotaks’ fremtidige og opbakning, at man fra forsikringsselskabernes side er mere imødekommende over for ønsker og krav fra skadesbranchen.   

“Man bliver nødt til at huske på, at forsikringsbranchens monopol på et afregningsredskab som Autotaks kun accepteres, fordi brancheorganisationerne skal høres i forhold til udformningen af systemet. Hvis man fra forsikringsselskabernes side ikke lytter til branchen, så vil det jo desværre vise, at forsikringsselskaberne ikke har brede nok skuldre til at bære det ansvar,” siger Nicky Bobak.    

Han påpeger, at det danske Autotaks i forvejen er en upræcis og utilstrækkelig udgave af lignende systemer i udlandet, hvor muligheder for afregning er langt bedre.    

AutoBranchen Danmark har løbende sat fokus på de problemer, som dårlig afregning giver for skadesbranchen.   

Senest er det sket med en medlemsundersøgelse, der viste, at omfanget af ubetalt arbejde er tårnhøjt.     

I starten af året viste en rentabilitetsanalyse af skadesbranchens økonomi, at omfanget af ubetalt arbejde i skadesbranchen er medvirkende til, at økonomien på sigt ikke er bæredygtig og at store dele af branchen reelt kører med underskud.       

Forsikring & Pension har lovet en tilbagemelding i forhold til blandt andet startgebyr inden sommerferien.    

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert