Bilforhandlere

Boom sikrer flere ladepunkter pr. elbil

Efter en periode, hvor udbygningen af ladeinfrastrukturen ikke kunne følge væksten i elbilsparken, går det nu igen den rigtige vej. Men forventningerne til antallet af elbiler i 2030 kræver fuld fart på udbygningen.  

Antallet af ladepunkter herhjemme er næsten fordoblet i løbet af det sidste år, viser tal fra Transportministeriet.   

Således er antallet af ladepunkter gået fra 11.000 i 1. kvartal 2023 til 21.000 i 1. kvartal i år, hvilket svarer til en stigning på 90 procent.  

Og det bringer glæde i AutoBranchen Danmark:  

“Det er i sig selv positivt, at antallet af ladepunkter stiger hurtigt, men mere positivt er det, at der ikke har været så mange tilgængelige ladepunkter pr. elbil siden 2021, som der er nu,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

Hun henviser til, at der nu er 10,7 elbil pr. ladepunkt. Tidligere har det tal været oppe omkring 14 elbiler pr. ladepunkt, men det har også været langt lavere, da elbilsbestanden var lav.   

“Da elbilssalget virkelig tog fart, oplevede vi en periode med lange køer ved alt for få offentlige ladestandere, og det er positivt, at det nu ikke længere i samme grad spænder ben for salget af elbiler,” siger Gitte Seeberg.  

EU anbefaler, at der maksimalt er 10 opladelige biler (altså inklusiv pluginhybrider) pr. offentligt tilgængeligt ladepunkt. Det lever Danmark altså fortsat ikke op til.   

“Det er en kæmpe opgave at opbygge denne ladeinfrastruktur, så jeg vil gerne kvittere for, at både det offentlige, men også private aktører har gjort et så stort stykke arbejde for at opsætte så mange ladestandere så hurtigt. Men derfor ser vi selvfølgelig fortsat gerne, at det går endnu hurtigere, og at barriererne for at opsætte nye ladestandere bliver så få som muligt,” siger Gitte Seeberg.   

Flere områder er stadig udfordret

Hun nævner, at der særligt er udfordringer i de store byer, hvor mange bor i lejligheder, og derfor ikke har egen ladestation, ligesom yderområder og områder med mange turister også oplever mangel på ladestandere.   

“Der er stadig en del områder i Danmark, hvor man har svært ved at få det til at hænge sammen med offentlige ladepunkter, og det håber jeg selvfølgelig både politikerne og erhvervslivet har øje for. For med de fremskrivninger af antallet af elbiler, som vi har set, er der brug for at træde på speederen i forhold til ladeinfrastrukturen, ikke at hvile på laurbærrene,” siger Gitte Seeberg.  

Klimaministeriet opjusterede for nylig kraftigt forventninger til antallet af opladelige biler i 2030. Tidligere har politikerne regnet med 775.000 opladelige biler, men nu forventer klimaministeriet 1,2 millioner opladelige biler i 2030, heraf 925.000 elbiler.   

AutoBranchen Danmark undersøger løbende bilforhandlernes holdninger til ladeinfrastrukturen. I seneste kvartalsundersøgelse fra marts 2024 svarer 19 procent af respondenterne, at bilkunderne fravælger elbiler på grund af for dårligt offentligt ladenetværk.  

50 procent af respondenterne svarer dertil, at der ikke er nok ladestandere i deres lokalområde, mens 34 procent svarer, at der er nok.   

AutoBranchen Danmark har sammen med FDM og Tekniq Arbejdsgiverne tidligere udgivet en stribe anbefalinger til, hvordan man får yderligere fart på opstillingen af ladestandere. Du kan læse rapporten Power Up her https://autobranchendanmark.dk/ny-rapport-saadan-saetter-vi-turbo-paa-opsaetning-af-ladestandere/ 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør