Elbiler

Brug af eksterne selvanmeldere: Her er, hvad du skal være opmærksom på

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” type=”flex”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” min_height=”” hover_type=”none” link=”” border_sizes_top=”” border_sizes_bottom=”” border_sizes_left=”” border_sizes_right=”” first=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” content_alignment_medium=”” content_alignment_small=”” content_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” font_size=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Motorstyrelsen har øget fokus på brugen af eksterne selvanmeldere. Selvom der er brodne kar i branchen, er det naturligvis langt fra alle. Vi guider dig til, hvad du skal holde styr på for at være så sikker som muligt 

Brugen af eksterne selvanmeldere til at beregne og indbetale registreringsafgiften til Motorstyrelsen er steget markant de seneste år.  

Forretningsmodellen hos en ekstern selvanmelder er ofte, at de tilbyder at beregne registreringsafgiften, sørger for korrekt dokumentation og opbevaring overfor Motorstyrelsen, samt indbetaler registreringsafgiften til Motorstyrelsen som selvanmelder og overtager risikoen i tilfælde af, at Motorstyrelsen laver pristjek på bilen, og foretager en regulering i den indbetalte registreringsafgift. 

Både bilforhandlere, der ikke selv er selvanmeldere og bilforhandlere, der selv er registreret som selvanmeldere, benytter sig af eksterne afgiftsberegnere til at beregne og indbetale registreringsafgift.  

Motorstyrelsen mistænker forsøg på afgiftsfusk 

Motorstyrelsen har studset over, at registrerede selvanmeldere, der selv har kompetence til at indbetale registreringsafgift på deres køretøjer, bruger en ekstern virksomhed til dette, og disse virksomheder bliver ofte mistænkt for, at der må ligge et ønske om afgiftsomgåelse som årsag til brugen. Motorstyrelsen udtalte i et nyhedsbrev d. 22. november 2021 bl.a. følgende: 

”Imidlertid har der været en stigende tendens til, at virksomheder, der selv er registrerede som selvanmeldere, bruger andre selvanmeldere til at værdifastsætte køretøjer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at den, der sælger et køretøj, ikke hæfter for registreringsafgiften, da dette giver mulighed for at isolere afgiftspligten i en anden virksomhed end den, der tjener på salg af køretøjet. Det har hidtil givet en åbenbar mulighed for at omgå reglerne og dermed undgå betaling af registreringsafgift.” 

Det er dog også mange lovlige årsager til, at en selvanmelder vælger at benytte en ekstern selvmelder, hvilket AutoBranchen Danmark har gjort Motorstyrelsen opmærksom på. 

Ekstern selvanmelder er nyttigt for mange 

Mange selvanmeldere bruger en ekstern selvanmelder, fordi de oplever en meget høj grad af pristjek og kontrol af deres egne indmeldte biler med efterreguleringer af afgiften til følge og at de ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt hellere vil betale en ekstern virksomhed for at stå med ansvaret og dokumentationsbyrden.  

Det kan også være fordi, selvanmelderen har en specialbil, som er svær at beregne handelsværdien på, at de opsøger en virksomhed med større kompetence, og som også kan stå med risikoen, hvis Motorstyrelsen er uenig i den skønnede handelspris og afgift. AutoBranchen Danmark har set tvister om afgift på specialbiler, der har verseret i mange år ved domstolene, før der falder dom, så det kan blive en langvarig og dyr proces, hvis man står med en specialbil, hvor der er store usikkerheder omkring handelsprisen.  

En tredje årsag kan være, at selvanmelderen ikke ønsker at indbetale en større sikkerhed for registreringsafgift. Reglerne er indrettet således, at man betaler en sikkerhedsstillelse efter en trinvis model, der starter på 500.000 kr. og herefter op til 7.500.000 mio. kr., hvor beløbet bliver højere, des mere registreringsafgift man som virksomhed afregner til Motorstyrelsen årligt. 

Herudover slipper man for udlæg i overgangsperioder og bøvl med tilbagebetaling, og kender med sikkerhed sit endelige provenu fra starten. 

Motorstyrelsens lange sagsbehandlingstid afskrækker 

Der kan derfor være mange lovlige årsager til, at man som selvanmelder vælger at benytte en ekstern virksomhed til at beregne afgiften for en. Det er selvfølgelig også en mulighed at få Motorstyrelsen til at beregne registreringsafgiften for en, men på grund af den lange sagsbehandlingstid, fravælger mange dette.  

Der er dog også nogle bilforhandlere, der har anvendt en ekstern selvanmelder til beregning og afregning, fordi den eksterne selvanmelder fastsætter handelsværdi og registreringsafgift lavere end, hvad, der ligger inden for det skøn af handelsværdien, som en selvanmelder foretager med udgangspunkt i sammenlignelige køretøjer til salg. Vi så et ret klart eksempel på en sådan ekstern afgiftsberegnervirksomhed med Afgiftsportalen, der gik konkurs i foråret 2021, og efterlod sig en kæmpe gæld til Motorstyrelsen for for lidt indbetalt registreringsafgift. 

Faldgruber, når man vælger ekstern selvanmelder 

Man skal som kunde hos en ekstern selvanmelder være meget opmærksom på, hvem man benytter, og hvordan de kører deres forretning. For selvom den eksterne selvanmelder indestår for betaling af en eventuel efterregulering af for lidt indbetalt afgift, så kan den falde tilbage på den bilforhandler, der har benyttet den eksterne selvanmelder. Dette kan fx ske, hvis den eksterne selvanmelder ikke kan betale eller går konkurs. Efter registreringsafgiftslovens §§ 19 og 20 hæfter en virksomhed nemlig solidarisk over for Motorstyrelsen. Både selvanmeldere og ikke-selvanmeldere. Det er derfor meget vigtigt, at man vælger en ekstern virksomhed med et godt ry og en solid likviditet. Man kan på www.virk.dk årligt tjekke den eksterne selvanmelders regnskaber for at holde øje med, at deres regnskaber ser fornuftige ud og fortsætter med det. 

Registreringsafgiften kan der ikke reguleres på 

Vi har i AutoBranchen Danmark jævnligt fået spørgsmål om, hvorvidt man på fakturaen til kunden må forøge den angivne registreringsafgift, som kunden skal betale i forbindelse med import og køb af en bil. Virksomheden ønsker at indregne fx sin avance eller et sikkerheds-”gebyr” i tilfælde af, at Motorstyrelsen foretager pristjek og regulering efterfølgende. Til dette er svaret nej. Den registreringsafgift kunden på faktura og slutseddel betaler, skal stemme overens med den registreringsafgift, der rent faktisk bliver indbetalt.  

Årsagen hertil er, at registreringsafgiften er et udlæg efter momslovens regler om udlæg. Det betyder, at registreringsafgift er et udlæg, der indbetales af forhandleren på vegne af kunden. Hvis der kommer ændringer i den, skal der reguleres i forhold til kunden. Der skal dog kun ske regulering over for kunden, hvis der er indbetalt for meget i registreringsafgift, og Motorstyrelsen foretager en regulering. Dette ser vi især i forbindelse med afgiftsomlægninger. 

Det er dog helt lovligt at tage et gebyr for administration eller et sikkerhedsgebyr i tilfælde af efterregulering fra Motorstyrelsen. Men dette skal have sin egen post på fakturaen, og må altså ikke slås sammen med registreringsafgiftsposten. 

Eksterne selvanmeldere – er det fremtiden? 

Umiddelbart er der mange fordele ved at benytte en ekstern selvanmelder til at beregne og afregne registreringsafgiften for en. Men om fremtiden indeholder samme brug af dem, som på nuværende tidspunkt, er usikkert. Som nævnt tidligere så er lovgivningen ikke indrettet efter og tiltænkt til, at registreringsafgift skal indbetales af en ekstern selvanmelder på vegne af en selvanmelder. Lovgivningen er indrettet til, at selvanmeldere selv skal afregne registreringsafgift, og ellers har både selvanmeldere og ikke-selvanmeldere mulighed for at få Motorstyrelsen til at foretage en bindende beregning af registreringsafgiften.  

Huller i loven lukkes løbende 

Lovgivningen skaber derfor ikke rum for kreative business-løsninger og aftaler, og der bliver også løbende lukket ”huller” i lovgivningen, hvor der ikke er taget tilstrækkelig højde for brugen af eksterne selvanmeldere, senest ved udvidelsen af den solidariske hæftelsesbestemme i registreringsafgiftsloven § 20, stk. 7 gældende fra 1. januar 2022. Med ændringen er det nu muligt at gøre solidarisk hæftelse gældende overfor virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med køretøjer, men bruger andre selvanmeldere til at værdifastsætte og angive registreringsafgift af deres køretøjer. Udvidelsen betyder ligeledes, at der også gælder solidarisk hæftelse for køretøjer, der tidligere har været registreret i Danmark, fx leasingkøretøjer. Tidligere var kun importerede køretøjer omfattet af bestemmelsen. 

Som også nævnt ovenfor, så er Motorstyrelsen ikke begejstret for denne forretningsmodel, og mistænker især de selvanmeldere, der benytter eksterne selvanmeldere, for at ville snyde i afgift. Denne mistanke er ikke helt ubegrundet, da der er eksterne selvanmeldere, der kontinuerligt indbetaler for lidt i registreringsafgift. Her må vi selvfølgelig understrege, at det langt fra er alle, der gør det, men det er relevant at nævne, fordi Motorstyrelsen har fokus på kontrol og pristjek i forbindelse med brugen af en ekstern selvanmelder til indbetaling. 

Straf for afgiftsunddragelse 

Man skal også have i erindring, at man kan blive straffet med bøde og fængselsstraf, samt frataget sin autorisation som selvanmelder, hvis det kan påvises, at man med forsæt eller groft uagtsomt har indbetalt for lidt i registreringsafgift på sine biler. Motorstyrelsen har i øjeblikket et stort fokus på kontrol af dette, og har for nylig meldt ud, at alle biler, der foretages pristjek på, også bliver underlagt denne strafferetlige vurdering. 

Store aktører ændrer forretningsmodel 

AutoBranchen Danmark ser nu også eksempler på store aktører inden for ekstern afgiftsberegning, som ændrer deres forretningsmodel væk fra at indbetale afgiften på vegne af deres kunder. Dansk Motor Finans meldte i slutningen af 2021 ud, at de er påbegyndt en udfasning af deres nuværende produkt, hvor de er ekstern selvanmelder for deres kunder. I stedet vil de tilbyde beregning og korrekt dokumentation, men selvanmeldere skal selv afregne registreringsafgiften til Motorstyrelsen. Dansk Motor Finans indestår stadig for risikoen, hvis Motorstyrelsen foretager en efterregulering.  

De eneste forskelle er derfor, at det fremadrettet er et krav, at virksomheden selv er selvanmelder, og at virksomheden selv skal stå for afregningen til Motorstyrelsen. Dansk Motor Finans har selv udmeldt, at årsagen til den kommende ændring i deres forretningsmodel netop er Motorstyrelsens udmelding og holdning til brugen af eksterne selvanmeldere, og at der er kommet for mange små, ukvalificerede aktører på markedet, hvorfor de ønsker at tage afstand fra den eksterne selvanmelderdel. 

AutoBranchen Danmark råder derfor til, at man som selvanmelder fremadrettet grundigt overvejer, hvorfor man anvender eksterne selvanmeldere, og om det er noget man vil fortsætte med. 

”Der kan være mange gode grunde til at benytte en ekstern selvanmelder, men det kan også være risikabelt. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, er du som altid velkommen til at kontakte AutoBranchens juridiske afdeling, hvor vi er klar til at hjælpe,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, der er jurist i AutoBranchen Danmark. 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” type=”flex”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”true” border_sizes_top=”0″ border_sizes_bottom=”0″ border_sizes_left=”0″ border_sizes_right=”0″ first=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Seneste nyheder

[/fusion_text][fusion_recent_posts layout=”default” picture_size=”fixed” hover_type=”none” columns=”3″ number_posts=”6″ offset=”0″ pull_by=”category” cat_slug=”nyhed” exclude_cats=”” tag_slug=”” exclude_tags=”” thumbnail=”yes” title=”yes” meta=”no” meta_author=”no” meta_categories=”no” meta_date=”yes” meta_comments=”yes” meta_tags=”no” content_alignment=”” excerpt=”yes” excerpt_length=”0″ strip_html=”yes” scrolling=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]