Nyhed (bruges ikke)

Brugtvognsforhandler vandt sag: Annulleret bilhandel gav krav på erstatning

Med juridisk hjælp fra AutoBranchen Danmark lykkedes det brugtvognsforhandler at vinde sag om annulleret bilhandel og få kompensation for tab. 

Ankenævn for Biler har truffet afgørelse i en sag om uberettiget annullering af en privat brugtbilshandel. Kundens krav i sagen var, at forhandleren skulle frafalde sit erstatningskrav på deres tab. Ankenævn fandt, at kravet var berettiget, og kunden fik derfor ikke medhold.  

Sagen angik køb af en Audi A3 E-tron Design Sportback til en pris på 279.900. En byttebil til 17.900 kr. indgik også i handlen. Køberne var et par, der i forbindelse med aftaleindgåelsen havde fået indskrevet en betænkningsperiode, således at de kunne udtræde af handlen inden for denne frist. Efter fristens udløb meddelte parret, at de ikke ønskede at købe bilen alligevel, da de ”havde en dårlig mavefornemmelse”.  

Deres ophævelse gik på flere forhold: Betænkningsperioden, at købet var betinget af optagelsen af et ”grønt billån”, at kun en af parterne havde underskrevet slutsedlerne (manden den første, kvinden den anden), og at bilen ikke skulle have været indregistreret til kvinden, da hun ikke havde underskrevet slutseddel nr. 2. 

Da parret skulle finansiere købet, oplyste de til forhandleren, at deres bank havde brug for en ny slutseddel, som forhandleren herefter havde udarbejdet. Kun manden havde underskrevet denne slutseddel, hvor kvinden var angivet som meddebitor, men altså uden en underskrift. Forhandleren havde heller ikke underskrevet denne slutseddel. Parret gjorde under sagen gældende, at handlen var ugyldig, bl.a. fordi de ikke begge havde underskrevet slutseddel nr. 2, og forhandleren heller ikke havde.  

Forhandleren havde under sagen bl.a. gjort gældende, at parterne havde indgået en bindende aftale, og at det ud fra sagens samlede omstændigheder var tydeligt, at der var indgået en bindende handel uagtet de manglende underskrifter. Det var heller ikke aftalt, at handlen var betinget af en ”grønt billån” eller anden finansiering. 

Forhandleren havde med støtte fra AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling i første omgang gjort krav på forhandlerens tabte avance på 32.000 kr. Under sagen ved Ankenævn for Biler ændredes kravet til differencen mellem videresalgsprisen og den aftalte pris med parret, da forhandleren videresolgte bilen. Kravet lød herefter på 20.000 kr. 

Ankenævnets afgørelse 

Ankenævnet fandt, at der var indgået en bindende aftale med manden, og at aftalen ikke var betinget af, at der kunne optages et ”grønt billån” eller anden finansiering.  

Ankenævnet fandt, at manden ikke var berettiget til at træde tilbage fra aftalen, og derfor var forpligtet til at opfylde den. Det havde han ikke gjort, og forhandleren var som følge af misligholdelsen berettiget til at kræve skadeserstatning for det tab, som forhandleren har lidt. 

Ankenævnet forholdt sig ikke konkret til størrelsen på forhandlerens erstatningskrav, da nævnet ikke har kompetence til dette, men nævnet fandt, at forhandleren var berettiget til at opstille et erstatningskrav, og det derfor ikke var uberettiget, hvis de fortsatte inddrivning af det. 

Med støtte fra AutoBranchen Danmarks juriske afdeling indgik parterne efter sagen forlig på 15.000 kr., så sagen ikke skulle køre videre i andre instanser. 

Brugtvognsforhandleren er medlem af AutoBranchen Danmark og havde i forbindelse med tvistens opståen kontaktet AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling, som i kraft af medlemsskabet gratis har repræsenteret forhandleren igennem hele sagen.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida N. Daarbak Reislev, der har ført sagen for forhandleren, udtaler: 

”Ankenævnets afgørelse illustrerer, at en kunde ikke bare kan annullere en handel, fordi de har ombestemt sig, og at der trods manglende underskrifter stadig kan være tale om en bindende handel. Afgørelsen er især relevant i disse usikre tider, hvor vi ser store prisnedsættelser, der kan få kunderne til at annullere handler. Man kan godt kræve, at handlerne fastholdes, og vil kunderne ikke det, så kan man opstille et erstatningskrav på sit dokumenterede tab.” 

Du kan læses mere om, hvordan et tab kan opgøres i denne artikel. 

Har du også en tvist med en kunde, kan du også kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling for hjælp på telefon 33314555 og mail jura@abdk.dk 

Kontakt

Juridisk hotline