Bilforhandlere

Det kan koste dyrt, hvis du ikke har samtykke til markedsføring

Det er afgørende at have samtykke, når der udsendes markedsføringsmails. Et eksempel viser en bødestraf på 25.000 kroner. 

Flere forhandlere har været i tvivl om, hvornår og hvordan man må markedsføre sine biler eller andre produkter over potentielle kunder med mails. 

I markedsføringsloven § 10, stk. 1 fastslås det, at en virksomhed kun må sende markedsføringsmails til modtagere, der på forhånd har givet samtykke til det. 

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.” (§ 10, stk. 1). 

”Ved et samtykke forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse. Med andre ord skal den, der giver samtykket, være blevet givet tilstrækkelige informationer til at forstå samtykkets fulde omfang og skal derefter have foretaget sig noget aktivt,” siger Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark.  

Han gør dog opmærksom på, at der findes en meget snæver undtagelse til denne regel i § 10, stk. 2 i samme lov: ”En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.” (§ 10, stk. 2). 

Dog foreligger der en vigtig begrænsning, som er vigtig at være obs på, og som må fremhæves, fastslår Naser Al-Zakta. Det fremgår nemlig af § 10 stk. 2, 2. pkt., at det er en forudsætning for at kunne bruge undtagelsen i stk. 2, 1. pkt., at den erhvervsdrivende samtidig skal oplyse kunden klart og utvetydigt om, at adressen kan blive benyttet til fremsendelse af reklame, samt om muligheden for at vælge dette fra. Det skal således være muligt for kunden i forbindelse med afgivelsen af sin mail at meddele, at vedkommende ikke ønsker at modtage reklame med mail. Det skal hertil også være let og gebyrfrit for kunden at frabede sig mails.  

Oplistet betyder det:  

  1. Kunden skal klar og utvetydigt oplyses om, at emailadressen kan blive benyttet til fremsendelsen af reklame. 
  2. Kunden skal have muligheden for at fravælge dette ved afgivelsen af emailadressen. 
  3. Det skal være let og gebyrfrit for kunden at frabede sig mails. 

Bødestraf på 25.000 kroner 

I dommen U.2007.2905 slog Sø- og Handelsretten hårdt ned på en virksomhed, som ikke havde tilkendegivet overfor sine kunder ved afgivelsen af deres mailadressen, at de kunne blive kontaktet med hensyn til markedsføring. Derudover var kunderne heller ikke tilbudt muligheden for at fravælge sig markedsføring ved afgivelsen af emailadresserne. Virksomheden blev tilkendt en bøde på 25.000 kr. for uanmodet at have tilsendt ca. 5.000 e-mails.  

Medmindre, der foreligger samtykke fra kunderne, eller at virksomheden kan dokumentere, at alle kunderne har fået muligheden for at fravælge markedsføring, skal man passe på med at sende markedsføringsmateriale ud til kunderne.  

Samtykket skal nemlig være indhentet, før virksomhederne retter henvendelse ved brug af e-mail m.v. Et samtykke kan derfor ikke indhentes f.eks. ved at sende en mail til modtageren og anmode om samtykket. 

Det er lovligt at sende fysisk reklame, breve og andre former for post, der er sendt med navn og adresse på, til forbrugere såvel som til virksomheder. 

Det er dog ulovligt, hvis forbrugeren har frabedt sig denne form for direkte markedsføring. 

”Forbrugere” er i denne sammenhæng ikke kun privatpersoner. Visse private foreninger har status som forbrugere, og det betyder, at det også er ulovligt at kontakte dem via post med navn og adresse. Det samme gælder enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet. 

Husk at tjekke Robinsonlisten 

En forbruger kan sige nej tak til personligt adresseret reklame ved enten at frabede sig det over for den enkelte virksomhed, eller ved at tilmelde sig den såkaldte Robinsonliste i CPR-registeret. 

Virksomheder har pligt til at tjekke Robinsonlisten, inden de sender post med modtagerens navn og adresse. 

Første gang en virksomhed sender reklamepost til forbrugeren, skal virksomheden tydeligt gøre forbrugeren opmærksom på muligheden for at afvise at modtage reklamer og lignende henvendelser i fremtiden. 

Forbrugeren skal samtidig gives nem adgang til at kunne framelde sig igen. Det kan fx ske via en henvisning til en hjemmeside, hvor forbrugeren kan sige nej tak til yderligere henvendelser fra virksomheden. 

Forbrugere og andre modtagere kan ifølge markedsføringsloven altid frabede sig yderligere post og henvendelser fra virksomheden. 

Reklamer uden navn og adresse på den enkelte modtager er tilladt, medmindre modtageren har tilmeldt sig en ”Nej tak ordning.” Det gælder både, hvis modtagerne er forbrugere, og hvis de er virksomheder. 

Kontakt

Juridisk hotline