Eftermarked

EU-konkurrenceregler for eftermarkedet fortsætter

Der lægges op til mindre ændringer i vejledningen til EU-motorgruppefritagelsen, men de store linjer ændres ikke. EU-Kommissionen vil dog følge udviklingen tæt.  

Som beskrevet af AutoBranchen Danmark i 2021, har EU-Kommissionen vurderet effekten af den gruppefritagelse, der gælder specifikt for eftermarkedet.  Evalueringen peger bl.a. på følgende udviklinger i den europæiske autobranche, som den kommende regulering skal tage højde for: 

  • Teknologisk udvikling inkl. data 
  • Grøn omstilling  
  • Ændring i mobilitetsmønstre  

Nu har Kommissionen foretaget næste skridt i processen med at forny motorgruppefritagelsen, der udløber den 31. maj 2023. Kommissionen ønsker at forlænge gruppefritagelsen med fem år frem til maj 2028 uden ændringer. For at imødegå de tre førnævnte udviklinger i branchen vil Kommissionen opdatere den vejledning til motorgruppefritagelsen, der har stor indflydelse på fortolkningen af regelsættet. Kommissionen understreger, den vil monitorere udviklingen i branchen og gribe ind før 2028, hvis der måtte blive behov for det.  

AutoBranchen Danmark vil i den kommende tid nærstudere ændringerne i samarbejde med Cecra og herefter informere yderligere om indholdet og processen med den kommende motorgruppefritagelse. 

Ændringerne er nu sendt i høring frem til 30. september, hvor vores europæiske paraplyorganisation Cecra i samarbejde med medlemsorganisationerne vil afgive høringssvar. AutoBranchen Danmark vil i den kommende tid nærstudere ændringerne i samarbejde med Cecra og herefter informere yderligere om indholdet og processen med den kommende motorgruppefritagelse. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper