Arbejdsgiver

Frist næste onsdag: Husk at afregne uhævede feriepenge

Den 30. september 2023 er skæringsdato, når du som arbejdsgiver skal opgøre mængden af eventuelle uhævede feriepenge og indbetale dem til en feriefond. Sidste frist for rettidig indbetaling af uhævede feriepenge for ferieåret 2021/2022 er den 15. november 2023.

Det er snart den tid på året, hvor du skal til at indbetale de feriepenge, som dine medarbejdere ikke har hævet. Måske er der en eller flere af dine medarbejdere, som af en eller anden grund ikke har brugt deres 5 ugers ferie, og her er du som arbejdsgiver forpligtet til at tælle antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb.  

I år skal du altså optælle uhævede feriepenge for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.  

Sådan betaler du og undgår ekstrarenter  

Sidste frist for rettidig indbetaling af de uhævede feriepenge for den ferieperiode er den 15. november 2023, og det er vigtigt at huske. Glemmer du at indbetale, ryger der nemlig renter på, forklarer Louise Flyger, som er advokat og sekretariatschef hos AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF: ”Hvis du som arbejdsgiver indberetter og indbetaler de uhævede feriepenge efter 15. november, så kommer der en morarente på 1,5 pct per påbegyndt måned oven i beløbet. Så det kan godt betale sig at huske at få styr på den sag”, siger hun.  

De uhævede feriepenge skal du indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond eller Malerforbundets feriefond, alt afhængigt af, hvor dine medarbejdere er organiserede.  

Hvis du har medarbejdere ansat, der er dækket af overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Dansk Erhverv Arbejdsgiver f. AutoBranchens ArbejdsgiverForening, skal pengene afregnes til Malerforbundets feriefond på reg.nr. 5323 og kontonr. 0324849. For øvrige medarbejdere skal arbejdsgiveren indbetale de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Indberetning og indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske i perioden frem til den 15. november 2023 via virk.dk. 

Louise Flyger understreger, at man som arbejdsgiver også skal have styr på dokumentationen: ”Man skal huske, at der skal fremsendes dokumentation, der viser, at alle uafhentede feriepenge er indbetalt til feriefonden”, siger hun og forklarer, at dokumentationen for eksempel kan være i form af kontoudtog eller lignende.  
 

Den femte ferieuge kan udbetales kontant eller overføres 

Det er som udgangspunkt ikke lovligt at udbetale feriepenge til medarbejderen, uden at ferien afholdes. 

Undtagelsen er den femte ferieuge, altså al ferie ud over fire uger. Her må man nemlig gerne udbetale penge til medarbejderen. Louise Flyger forklarer: ”Hvis ikke din medarbejder holder ferien, så skal den femte ferieuge udbetales automatisk til medarbejderen senest med lønudbetalingen i marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Det betyder altså, at hvis du har en medarbejder, der ikke har holdt sin femte ferieuge senest i december, så skal du udbetale pengene sammen med lønnen senest i marts 2024.” 

Det er dog også en mulighed at aftale med medarbejderen, at ferien kan overføres til næste ferieår. Gør man det, skal man dog huske, at det skal aftales senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. For i år gælder det altså, at du senest i løbet af december, skal aftale at overføre ubrugt ferie til det kommende ferieår.  

Pas på bøderne  

Aftalerne omkring ferie eller ej er vigtige, forklarer Louise Flyger: ”Det står i ferieloven, at dine medarbejdere skal holde fem ugers ferie i løbet af ferieåret, der går fra 1. september til 31. december året efter. Medarbejderen kan godt få lov til at overføre den sidste ferieuge til næste ferieår, eller medarbejderen kan få udbetalt pengene i stedet for at holde fri – men det skal være aftalt skriftligt, for ellers kan du risikere bøder til virksomheden”.  

Advokaten fortæller, at det sammen gælder, hvis ikke du husker at indbetale uhævede feriepenge til den relevante feriefond. Hun understreger også, at sagen bliver kontrolleret af Ferielovkontoret: ”Hvert år udtager Ferielovkontoret virksomheder til stikprøvekontrol, og her bliver al dokumentation for ferieoverførsel/kontant udbetaling og afregning til feriefond gennemgået”, fortæller hun. ”Så det er altså vigtigt, at der er helt styr på alle feriedage”.  

Har du spørgsmål? 

Kontakt Louise Flyger, advokat og sekretariatschef i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, hvis du har spørgsmål til afregning af uhævede feriepenge. 

Kontakt

Louise Flyger

Sekretariatschef, advokat