Eftermarked

Ganske mange værksteder trues af forsikringsselskaber

Hver femte har oplevet, at forsikringsselskaber enten har truet med at lukke eller helt har lukket for et værksteds reparatørnummer, viser medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Det sker ganske hyppigt, at forsikringsselskaber truer værksteder med at lukke deres reparatørnummer, hvis der ikke er enighed om vilkårene.    

Det viser en ny medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer, som er gennemført i løbet af de seneste knap to uger.    

20 procent af respondenterne svarer i undersøgelsen, at de har oplevet, at et eller flere forsikringsselskaber – pga. uenighed om vilkår for samarbejdet – truer med at lukke eller helt har lukket et værksteds reparatørnummer, så det ikke kan udføre skader for det pågældende selskab.   

“Det er rystende, at det er så forholdsvis udbredt, at forsikringsselskaber simpelthen truer og afpresser værkstederne på den her måde. Det minder om metoder fra den kriminelle verden og hører for mig at se ingen steder hjemme,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.    

Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension har tidligere oplyst, at de ikke oplever det som et udbredt problem, og at der sidste år skete 5-10 lukninger af reparatørnumre for de fem største forsikringsselskabers vedkommende, mens der har været to lukninger i år.    

Knap 140 har deltaget i AutoBranchen Danmarks undersøgelse og heraf svarer fire, at de har oplevet, at et eller flere selskaber har lukket reparatørnummer i en kortere periode på op til en måned, mens to svarer, at de oplevet, at et eller flere selskaber har lukket reparatørnummeret permanent.    

“Selvom det ikke er voldsomt udbredt, står det desværre klart, at lukninger på den her måde er noget, som forsikringsselskaberne benytter sig af,” siger Nicky Bobak.    

Bøllemetoder virker

For eftermarkedschefen er truslen om at lukke reparatørnummeret dog lige så alvorlig:   

“Det er voldsomt, at hver femte svarer, at de har oplevet truslen. For vores frygt er jo selvfølgelig, at truslen i sig selv er nok til at få værkstederne til at makke ret. Så de simpelthen af frygt for at miste deres arbejde, bliver tvunget til at acceptere nogle vilkår, som hverken er fair eller ordentlige,” siger Nicky Bobak.    

”Og dermed virker bøllemetoderne jo desværre,” konstaterer han.   

Forsikring & Pension har tidligere fastslået, at lukning af reparatørnumre kun bør ske i forbindelse med svindel, og at det ikke må bruges som pression, men har også tilføjet “at det er klart, at kan der ikke opnås enighed, skal det jo håndteres før forsikringsselskabet sender biler til reparation hos den pågældende reparatør”.   

Nicky Bobak mener, at resultatet fra AutoBranchen Danmarks undersøgelse må få Forsikring & Pension til at indskærpe over forsikringsselskaberne, at adgang til brug af Autotaks ikke skal bruges som et pressionsmiddel over for værkstederne.    

“Som systemejer har Forsikring & Pension et ansvar for, at Autotaks bruges fair og ordentligt og ikke bliver brugt som pressionsmiddel af forsikringsselskaberne. Det halter desværre lidt med at leve op til det ansvar, og det har vi en forventning om, at der bliver rettet op på,” siger Nicky Bobak. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert