Eftermarked

Gratis arbejde rækker langt ud over taksering

Det er ikke kun taksering, som er en dyr tidsrøver på værkstederne. Der bliver også brugt lang tid på administration af lånebiler, kundemodtagelse, fragt og rengøring, viser ny undersøgelse.  

 Som vi beskrev i sidste uge bliver der på værkstederne brugt meget tid, som forsikringsselskaberne vel at mærke ikke betaler for på taksering af skadede bil og biler, der ender som totalskadede.   

Men det er som bekendt ikke kun taksering, der oftest ikke betales for af forsikringsselskaberne. Administration af lånebiler, kundemodtagelse, fragt og ekstra rengøring af bilen er blot nogle af de andre ydelser, der oftest ikke betales for.  

Og også de opgaver har et omfang, der betyder, at de ikke bare er en tidsrøver, men også er en trussel mod værkstedernes økonomi.  

Det viser en undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks værkstedsmedlemmer.   

Eksempelvis svarer 43 procent af respondenterne, at de i gennemsnit bruger mellem 11 og 20 minutter på administration af udlån af én lånebil, når det kommer til tidsforbruget i forbindelse med lånebiler, som derudover også betyder mange andre udgifter, som typisk ikke dækkes af forsikringsselskaberne.   

Også kundemodtagelse tager tid. Her svarer 57 procent af respondenterne, at de bruger mellem 11-20 minutter på kundemodtagelse pr. skadet bil.    

Og hvad angår fragt, er tidsforbruget pr. skade for de fleste op til en halv time. Lidt over 20 procent af respondenterne svarer dog, at de bruger fra en halv time og op til halvanden time på fragt pr. skadet bil.    

Mange værksteder bruger endelig også tid på rengøring af bilen, som går ud over rengøring efter deres eget arbejde i forbindelse med reparation. 43 procent svarer, at de i gennemsnit bruger mellem 11 og 20 minutter på ekstra rengøring af en skadet bil, mens over 40 procent af respondenterne svarer, at de bruger 21 minutter eller derover.   

Uholdbar situation

“Tallene viser desværre med stor tydelighed, at omfanget af ubetalte opgaver i skadesbranchen og på værkstederne specifikt har nået et omfang, som er uholdbart,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

Der er i blandt autobranchens organisationer – nemlig AutoBranchen Danmark, DI – Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og SKAD – enighed om, at værkstederne har brug for et startgebyr, der skal dække udgifterne til taksering, som er en opgave, værkstederne med tiden har overtaget fra forsikringsselskaberne. Og for Nicky Bobak viser de nye resultater fra medlemundersøgelsen, at det haster med at sikre et startgebyr.   

“Hvis det nu var sådan, at taksering var det eneste, der ikke blev betalt for af forsikringsselskaberne på værkstederne, kunne man måske leve med det. Men tallene her viser jo, at der desværre er en stor mængde opgaver, der ikke betales for eller betales meget dårligt for. Det kan ikke blive ved med at gå, og derfor er startgebyret noget, som forsikringsselskaberne bør levere på,” siger Nicky Bobak.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert