Grøn omstilling

Grøn omstilling2020-09-23T10:28:58+02:00
Grøn omstilling – det grundlæggende2019-12-18T15:16:01+01:00

Klimaforandringerne udgør i dag en stor trussel for vores fremtid. Gennem FN har verden forpligtet sig til at temperaturen højst må sige 1,5 til 2 grader. Hele verden står overfor en global transformation, hvis målet skal lykkes. Det kræver blandt andet en kæmpe omstilling af hele transportsektoren, især når vi bliver flere og flere mennesker i verden, som alle skal transportere sig rundt. Så der vil ske store forandringer i autobranchen, fordi verden skal leve op til FN´s seneste målsætning, der blev besluttet i 2015 med Paris-aftalen

I Danmark har vi politisk besluttet at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og være helt fossilfri i 2050. Det er ikke kun bilerne, der kommer til at bidrage til omstillingen. Det gør resten af transportsektoren også ligesom landbruget, produktion og andre industrier samt borgernes adfærd gør.

Forhenværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog, at der skal køre én million grønne biler på vejene i 2030. Den socialdemokratiske regering har overtaget hans målsætning om, at al salg af benzin- og dieselbiler skal ophøre i Danmark i 2030.Plug-in hybridbiler skal fortsat kunne sælges frem til 2035. Det kræver dog en ændring i EU-lovgivningen, hvilket regeringen forventer at kunne opnå. Efter 2030 skal der alene sælges el-biler og andre grønne biler i Danmark. Det er en meget ambitiøs plan, som kræver store ændringer i autobranchen.

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at de fossile biler der sælges frem mod 2030 vil køre på de danske veje langt i ind 2040’erne, derfor må det grønne fokus ikke udelukkende rettes mod el-, brint- og hybridbiler.

AutoBranchen Danmark har det som en vigtig prioritet at bidrage til den grønne omstilling af bilparken. Men omstillingen kræver en klar politisk retning og investeringer i infrastruktur for milliarder, hvis Danmark skal nå nationale og internationale målsætninger, og hvis kunderne skal have incitament til at købe de grønneste biler. Det forventes, at transportkommissionen, ledet af fhv. Ørsted direktør Anders Eldrup, vil præsentere de økonomiske løsninger i deres samlede rapport i slutningen af 2020.

Bilforhandlere om grøn omstilling2020-09-22T15:58:30+02:00

Bilforhandlerne, som lever af og er eksperter i bilsalg og bilers drivmidler, har i en undersøgelse fra AutoBranchen Danmark i 2019 angivet, hvad de mener, der skal til for at sælge flere elbiler. De fire vigtigste pointer er større batterirækkevidde, kortere opladningstid, flere ladestandere og lavere købspriser på elbiler. Bilforhandlernes løsninger kræver både teknologiske landvindinger og politisk vilje. Sidstnævnte arbejder AutoBranchen Danmark dagligt på at sikre.

Omstillingen stiller også nye krav til bilforhandlere og eftermarkedet, hvor der vil være nye og anderledes krav til sælgere, værksteder og efteruddannelse af medarbejdere. Der er behov langsigtede politiske løsninger, der kan skabe en klarhed, der fordrer offentlige og private vil lave de nødvendige investeringer, som skal drive den grønne omstilling.

Opsummering om grøn omstilling2019-12-18T15:29:05+01:00
  • Der skal indføres en grøn teknisk afgiftsmodel i stedet for det nuværende kludetæppe af registreringsafgifter. Modellen bør være baseret på bilens CO2-udledning og evt. sikkerhedsudstyr. En model baseret på CO2-udledning, vil ligestille el- og brintbiler og sikre, at danskerne vælger de grønneste fossile biler i overgangsperioden frem til 2030.
  • Der skal laves en langsigtet og realistisk politisk helhedsplan for den grønne omstilling, der inkluderer afgifter, infrastruktur og politiske incitamenter. Det vil sikre klarhed over forløbet og give forbrugerne trygheden til at købe en grøn bil.
  • På den korte bane skal der sikres ro om afgifterne på de grønne biler. Den nuværende stop-and-go politik med afgiftsforhandlinger ved hver finanslov er uholdbar og fungerer som en stopklods for den grønne omstilling.
Transportkommissionen2020-09-22T15:53:37+02:00

Lars Løkke Rasmussens regering (2015-2019) nedsatte transportkommissionen, som har den tidligere Ørsted direktør Anders Eldrup som formand, der 7. september 2020 fremlagde den første delrapport på bud til fremtidens bilafgifter i Danmark.

Vi anser det ikke som realistisk, at afgifterne under et sættes voldsomt ned. Dertil er provenuet for stort. AutoBranchen Danmark henstiller til politikerne, at man har tålmodighed med det store arbejde, der skal laves og venter med at diskutere nye afgifter, indtil kommissionen er kommet med sit udspil.

Temaunivers om kommissionen
EU-vinklen på grøn omstilling2019-12-18T15:22:46+01:00

EU vil begrænse bilers CO2-udledning med 37,5 procent i 2030. Det ved vi allerede nu, derfor er det nu, at infrastrukturen skal tilpasses fremtidens bilpark. AutoBranchen Danmark opfordrer til, at der laves en langsigtet helhedsplan for den grønne omstilling, så virksomhederne og kunderne kan følge med, og så en stor branche for bilsalg og eftermarked ikke bliver udhulet med store milliontab i takt med, at biler på bestemte drivmidler enten forbydes eller brandbeskattes.

Ligeledes opfordres politikerne til at arbejde for, at ambitionerne om grøn bilpark også kommer til at finde sted i de øvrige EU-lande.

Go to Top