En ny bekendtgørelse for ombyggede biler får en række konsekvenser for autobranchen, både i forhold til kontrol, afprøvning og vurdering af køretøjer. Den nye bekendtgørelse om prøvning og krav til køretøjer trådte i kraft 1. maj 2019 efter en kort høringsperiode. Bekendtgørelsen kræver derfor fuld opmærksomhed, hvis ens bilforretning er afhængige af importerede køretøjer. Eller på anden vis beskæftiger sig med køretøjer, som ombygges og dermed får nogle mål, ændret vægt eller tilsvarende i forhold til den oprindelige konstruktion.

AutoBranchen Danmark opfordrer derfor til, at man læser hele bekendtgørelsen godt igennem for at se, om den ændrer ved den praksis, man har i dag. Du finder hele bekendtgørelsen på det her link.

Branchen berøres

Bilforhandlere og leasingselskaber bliver berørt af de ændrede regler. Nogle udvalgte ændringer er:

Bilforhandlere bliver berørt, hvis nye varebiler ombygges med lift, ombygges til mandskabsbil eller lignende. Der skal i disse tilfælde laves ny prøverapport vedrørende brændstofforbrug.
Bilforhandlere kan også blive berørt, når der skal laves vejeseddel til brug ved syn. Rapporten indeholder i dag en ganske kort beskrivelse af køretøjet (stelnummer og eventuelt udstyr). Fremover skal der tages foto af køretøj m.v.
Hvad angår leasingselskaber, kan bil- og motorcykel-udbydere blive berørt, når der skal laves en dataerklæring. Dataerklæringen, der anvendes til registrering af ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj, er defineret på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Det betyder også, at alle køretøjer fra udlandet – også typegodkendte og ikke konstruktivt-ændrede køretøjer – fremover skal igennem en prøvning i Danmark for at kunne køre lovligt på vejene