Noget tyder på, at den omstridte praksis, som Skat har fastholdt i årevis om dobbeltmoms på brugte bildele, for alvor er på vej til at lide et knæk. Et nyt høringsbrev fra Skatteministeriet viser nemlig, at skadede biler, købt fra et forsikringsselskab fortsat kan videresælges uden at blive pålagt dobbeltmoms. Dermed er branchen tæt på, at der endeligt kan gives hjemmel til anvendelse af brugtmomsordningen på skadede biler hos aftagerne på værksteder, hos genopbyggerne og hos autogenbrugerne.

Siden 1. januar 2018 har der hersket stor usikkerhed om brugen og forståelsen af brugtmomsreglerne. De indebærer eksempelvis, at skadede biler, indkøbt fra forsikringsselskaber, kan videresælges alene med forskelsmoms. Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbeltbeskatning – altså undgå, at der bliver betalt fuld moms af den samme vare to gange.

Lars Ellegaard, advokat hos AutoBranchen Danmark, er glad for høringsbrevet, der er godt nyt for de medlemmer, som direkte og indirekte har været trukket ind i sagen og været omfattet af praksissen hos Skat.

“Brugte bildele er en vigtig del af autobranchen, og i en miljømæssig forstand er det godt for Danmark, at vi får genbrugt bildele. Og værkstederne skal selvfølgelig kunne benytte de regler, som er bestemt af EU”, siger Lars Ellegaard og tilføjer:

“Det er også en miljøgevinst at kunne genbruge bildele. Så vi er glade for, at der forhåbentlig kommer klarhed på området”.

Kamp i årevis

Skat måtte erkende, efter en afgørelse fra Vestre landsret i en sag mellem Skat og virksomheden Sjelle Autogenbrug tilbage i maj 2017 , at Skat og dermed den danske stat ikke kan pålægge autogenbrugere at betale fuld moms to gange af eksempelvis en brugt motor. Dog blev Landsrettens dom blev anket til Højesteret, som ventes at afsige dom her i foråret 2019.

Sjelle Autogenbrug, der i årevis har ligget i kamp med myndigheden Skat på det her område, har hele tiden fastholdt, at autogenbrugere i udlandet med EU’s regler for konkurrencevilkår har kunnet slippe for at betale fuld moms to gange på en bilstump. Men Skat har nægtet, at det var sådan den såkaldte fortjenstmargenordning – i daglig tale kendt som brugtmomsordningen – skulle tolkes.

Ergo har danske autogenbrugere haft sværere ved at konkurrere på prisen på de brugte reservedele i kapløbet med virksomheder i både Sverige, Tyskland og især uden for EU’s grænser. Indtil videre fremgår det dog af høringen, at lovændringen kun vil have virkning fremadrettet. Der er deadline på kommentarer til høring den 8. april 2019.

Langvarigt sagsforløb

18. januar 2017 slog EU-Domstolen fast, at Danmark og den danske stat ikke må opkræve såkaldte dobbeltmoms på blandt andet brugte bildele. 

Sjelle Autogenbrug, der i årevis har ligget i kamp med myndigheden Skat, har hele tiden fastholdt, at autogenbrugere i udlandet med EU’s regler for konkurrencevilkår har kunnet slippe for at betale fuld moms to gange på en bilstump. Men Skat har nægtet, at det var sådan den såkaldte fortjenstmargenordning – i daglig tale kendt som brugtmomsordningen – skulle tolkes.