Bilsalg

I 2023 kommer der miljøzoner for personbiler

Regeringen og dens støttepartier er enige om, at dieselbiler uden partifiltre skal ud af de store byer, hvilket kommer til at ske i løbet af 2023. 

Som AutoBranchen Danmark omtalte i 2021, arbejder regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten på at indføre miljøzoner i de store byer fra 2023. Der er indgået en politisk aftale mellem partierne i efteråret, og lovforslaget er nu på vej igennem Folketinget.  

Den kommende lovgivning, som der er flertal for i Folketinget, vil træde i kraft 1. april 2022. Fra den dag kan kommunerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg beslutte, at dieselbiler uden partikelfilter ikke længere må køre ind i de eksisterende miljøzoner, der i dag kun omfatter varebiler og tunge køretøjer.  

Omfanget af berørte biler hersker der lidt usikkerhed om, hvilket AutoBranchen Danmark arbejder på at få afklaret med myndighederne. Men som det ser ud nu, vil det være ca. 93.000 personbiler fra før 2011, der som udgangspunkt ikke vil kunne køre ind i de store byer.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg støtter, de nye miljøzoner til personbiler. 

”Ældre dieselbiler uden partikelfilter udgør et problem for folkesundheden i de store byer, og derfor er det helt naturligt, at politikerne ønsker at sætte ind. Jeg er tilfreds med, at regeringen og støttepartierne har valgt at målrette loven mod de biler, der udgør problemet, og at der kommer overgangsordninger,” fortæller Gitte Seeberg. 

Reglerne starter tidligst 1. januar 2023 

Kommunerne kan som beskrevet tidligst fastsætte starttidspunkt til april. Samtidig kræver lovforslaget, at der er en implementeringsperiode på ni måneder fra, at beslutningen er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Dermed vil den nye lovgivning tidligst få effekt i samfundet fra 1. januar 2023. Gitte Seeberg mener dog ikke, at det kommer til at gå så hurtigt.  

”Vi er i tæt dialog med myndighederne om sagen, og her er det vores klare indtryk, at zonerne tidligst bliver indført til sommer 2023 i alle byerne, men det er mest realistisk, at det først bliver i andet halvår af 2023. Der er mange administrative udfordringer, der skal løses først fx at orientere bilejerne, autobranchen og ikke mindst skal zonerne kunne administreres i hverdagen”, siger Gitte Seeberg. 

Dispensation og overgangsordninger er vigtige 

En stor del af samarbejdet mellem AutoBranchen Danmark og myndighederne går på de muligheder, der er for undtagelser til beboere i zonerne, samt hvilke biler der rent faktisk kan eftermonteres partikelfiltre på. Særligt mulighederne for eftermontering er afgørende for, hvilke muligheder ejere af de berørte biler har. Desværre findes der vidt forskellige opfattelser af, hvor mange biler der kan eftermonteres partikelfiltre på og til hvilken pris. Det arbejder vi i fællesskab med de relevante myndigheder på at afklare. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper