Bilsalg

Pressemeddelelse: AutoBranchen Danmark roser forslaget om strammere miljøzoner i byerne

Regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har netop præsenteret et forslag om strammere miljøzoner for personbiler i Danmarks største byer. AutoBranchen Danmark roser forslaget, men mener også, at det bør suppleres med en mere fordelagtig skrotpræmie for de ældre biler, og at benzinbiler kunne have været taget med.

Forslaget betyder, at dieselbiler uden partikelfilter ikke må køre ind i de fire største byer fra 2023. Det vil omfatte dieselbiler ældre end 2011, hvor partikelfilter blev lovpligtigt for dieselbiler solgt i Danmark. Målt på luftforurening, støj og folkesundhed er forslaget aktuelt og nødvendigt, mener Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, som roser forslaget:

“Miljøzoner er et af de mange redskaber til at få bedre luft og forbedre folkesundheden. Det er godt at få de ældste dieselbiler, som forurener klart mest ud af de store byer: Aarhus, Aalborg, Odense, København og Frederiksberg”, udtaler Gitte Seeberg, og tilføjer: ”Men det ville også have givet god mening at fjerne nogle af de ældste benzinbiler fra vejene, som også mangler partikelfiltre”.

Behov for højere skrotpræmie til de ældste biler

Partiernes forslag om en tilskudspulje til eftermontering af partikelfilte er positivt, men det er ikke nødvendigvis en god løsning for alle.

“Mange danskere vil blive berørt af de strammere miljøzoner. Det er godt, at man kan få eftermonteret et partikelfilter. Men man kunne også med fordel forhøje skrotpræmien på 5.000 kr. til ældre dieselbiler fra før 2006 og gøre ordningen permanent, indtil de biler er væk fra vejene. Der er god ræson i at tilføre en permanent skrotpræmie til de ældste dieselbiler, så bilisterne kan købe en nyere og mere miljøvenlig bil. Det vil hjælpe på endnu hurtigere at få udskiftet bilparken”, siger Gitte Seeberg.

Beløbet kan med fordel også være højere for de biler, som aldersmæssigt er tættest på grænsen for miljøzonerne. Både Frankrig, Italien og Tyskland har lignende ordninger for skrot af biler.

Zoner med nulemissioner kræver tid

Forslaget giver også kommunerne som noget helt nyt mulighed for at indføre nulemissionszoner, hvor kun biler uden en forbrændingsmotor må køre ind. På landsplan er der omkring 40.000 elbiler og lige over 100 brintbiler ud af en samlet bilpark på over 2,7 millioner biler. Gitte Seeberg opfordrer til, at der er en lang overgangsordning til at indføre zonerne, så danskerne kan følge med og vælge en grøn bil i god tid:

”Vi er ganske enkelt for langt bagud med den grønne omstilling af bilparken. Derfor kræver det en lang indkøringsfase med nulemissionszonerne, men det bliver et godt skridt på vej mod renere og sundere byer, når vi får dem”, afslutter Gitte Seeberg.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation