Bilforhandlere

Jurist: Sådan sikrer I jer bedst mod afgiftsreguleringer fra Motorstyrelsen

Alle bilforhandlere, der selv afgiftsberigtiger og indregistrerer biler, har prøvet det: At modtage et brev fra Motorstyrelsen om en af deres biler, hvor Motorstyrelsen skriver, at man har foretaget kontrol af den af virksomhedsfastsatte afgift – og at styrelsen mener, at den er fastsat for lavt. Motorstyrelsen sætter hernæst afgiften op og opkræver derfor yderligere afgift på køretøjet.

De fleste selvanmeldere må kende denne situation, eftersom Motorstyrelsen foretager efterreguleringer på godt halvdelen af alle sager, hvor en brugt bil skal værdifastsættes. Du skal nu til at overveje, hvorvidt du blot vil acceptere efterreguleringen, eller om du skal tage ”kampen op”.

Her er en lille guide til, hvilke ting du skal sikre dig, hvis du påtænker at klage. Guiden kan selvfølgelig også bruges præventivt, så du bruger den til at sikre dig bedst muligt mod efterreguleringer fra Motorstyrelsen.

Sørg for at have dokumentation for handelsprisen

Hvis Motorstyrelsen mener, at du har fastsat handelsprisen forkert, er det vigtigste våben, at du kan dokumentere, hvorfor du har fastsat handelsprisen, som du har gjort. Og at du har gjort det efter reglerne for værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Gem derfor altid udskrifter af udsøgninger, så du kan bruge dem som dokumentation over for Motorstyrelsen. Styrelsen kan omgøre din værdifastsættelse i op til tre år efter afgiftsberigtigelsen. Du skal dog gemme oplysningerne i op til fem år af hensyn til bogføringsreglerne.

Udskrifterne af udsøgte sammenlignelige annoncer (hele annoncens indhold skal kunne ses) skal gemmes, hvis prisen fastsættes ud fra annonceportaler. Husk at udsøgningerne skal indeholde dato for udsøgningen, da det ellers vil blive svært at bruge dem som dokumentation.

  • Annoncen for det konkrete køretøj, som skal værdifastsættes, må ikke anvendes til brug for værdifastsættelsen.
  • Egne annoncer på andre sammenlignelige køretøjer kan anvendes, hvis der ikke findes øvrige sammenlignelige køretøjer på markedet.
  • Der må normalt ikke benyttes annoncer med følgende bemærkninger: ”engrosbiler”, ”sælges kun til CVR”, ”afhentes” eller lignende.
  • Annoncer fra private må som udgangspunkt ikke indgå.
  • Dyreste og billigste annoncer skal ikke tages med (afvigende priser).

Herefter skal følgende foretages:

  • Notér tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning.
  • Notér Fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler).

Ved ældre bilmodeller må der gerne skeles til private annoncer på bilbasen.dk, dba.dk m.fl.  Ved nye bilmodeller kan der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter.

Annoncefradrag og stand

Nu gælder det et annoncefradrag, hvis handelsprisen kommer fra annoncer. Det er handelsprisen efter annoncefradrag, de resterende reguleringer beregnes ud fra.

Man skal vurdere hvilket standsfradrag/tillæg, der kan opnås for bilen. Det beregnes ud fra bilens stand på indregistreringstidspunktet, som fremgår af bilens toldsynsattest.

  • Middelstand giver et fradrag på 3% af handelsprisen efter annoncefradrag, dog max 8.000 kr. Motorstyrelsens udgangspunkt er, at alle køretøjer er i middel stand, medmindre der ligger dokumentation for andet.
  • Under middel giver ret til 5% fradrag af handelsprisen efter annoncefradrag, dog max 20.000 kr. Dokumentation er påkrævet.
  • Over middel: Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 2%, dog max 20.000 kr. Dokumentation er påkrævet.

Husk her, at der ikke beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand, hvis det er mindre en seks måneder gammelt – regnet fra første indregistrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Særlig anvendelse

Hvis køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører (fx demo/værkstedsbil), er der som udgangspunkt ret til et yderligere fradrag på 5%. Dokumentation for anvendelsen er påkrævet, fx køresedler eller lejekontrakter.

Husk hertil at regulere for afvigende kilometerstand og afvigende udstyr og ekstraudstyr (for biler over ét år). Der bliver givet fradrag eller tillæg for antal kørte kilometer, som fraviger det normale antal kørte kilometer med mere end 10%. Det kørte antal kilometer skal i givet fald dokumenteres ved fx fremlæggelse af servicebog, værkstedsregninger eller lignende. Satserne er der desværre ikke plads til, at jeg gennemgår her, men de kan findes i Skats Juridiske Vejledning, og find helst køretøjer, der er så sammenlignelige så muligt på kilometer og udstyr.

Du står stærkt med tjekliste

Herefter har du køretøjets afgiftspligtige værdi. Hvis du følger ovenstående fremgangsmåde og gemmer dine udsøgninger, vil du stå langt bedre i en eventuel tvist med Motorstyrelsen. Gør i dit svar meget ud af at argumentere for, hvorfor bilens værdi er blevet fastsat, som den er. Og hvis der har været særlige omstændigheder ved bilen, så gør meget ud af at beskrive dette over for styrelsen.

Kontakt

Juridisk hotline